Nå skal laksen merkes

Nye regler venter på laksefiskerne når laksefisket starter for fullt til helga.

John Olav Oldren

Leder i Verdal Elveeierforening, John Olav Oldren, viser fram plastikkstripsen som skal festes på fisken.

Foto: Knut Reitan / NRK

Det er like før årets laksefiske starter for fullt. Men fiskerne må forholde seg til nye fiskeregler.

Årsaken er mindre fisk i elvene, og da det ble foretatt en telling av yngel i fjor høst fant man ut at bestanden av laks og ørret har gått dramatisk ned. Derfor har elveeierlaget redusert kvotene. Hver fisker får kun fiske fire sjørett og sek lakser i løpet av sesongen. I tillegg blir fiskerne pålagt å merke fangsten med nummererte strips.

Verdalsvassdraget er først ut i landet som tar i bruk et slikt merkesystem. Målet er å få bedre kontroll og redusere uttaket av fisk, og da må det til drastiske tiltak.

Merkestrips for ørret og laks

Rød og blå for laks, grønn for ørret.

Foto: Knut Reitan / NRK

- Plastikkstrimmelen skal tres inn i munnen på fisken. Grønn for ørret og rød og blå for laks, sier John Olav Oldren, leder i Verdal Elveeierforening.

Han sier merkingen er viktig for å hjelpe laksen tilbake i elva.

- Mange vil kanskje se på dette som drastisk, men det vil vært et enda mer drastisk tiltak hvis vi måtte stenge elva for all fisking, sier han.