Nå skal Dagros bli mer miljøvennlig

Nå skal både rapen og fisen fra Dagros sjekkes nærmere. For Tine lanserer nå en egen klimagasskalkulator for kyr.

Kyra titter opp

Nå skal utslippene av metangass fra kyr reduseres.

Foto: kristine koslung / nrk

Målet er å gjøre det enklere for landets melkeprodusenter å redusere utslippene fra Dagros. Da kan bonden også iverksette effektfulle tiltak, enten det dreier seg om sammensetning av fôr, eller å gjennomføre slåtten på tidspunkter hvor graset er mindre fiberrikt.

Melkeytelsen

– Melkeprodusenten får se utslippene per liter melk de produserer på gården. Så kan de se det i sammenheng med utviklingen av melkeytelsen. Kalkulatoren viser utslipp av metan og lystgass, forteller Kim Viggo Weiby som er spesialrådgiver for klima og bærekraft i Tine Rådgivning.

Kim Viggo Weiby

Kim Viggo Weiby er rådgiver i Tine.

Foto: NRK

Nysgjerrige og tillitsfulle melkekyr står i fjøset i Malvik hos bonden Christen Sjøvold. Han satser og bygger ut, og her blir det dobbelt så mange i framtida.

– Ja, vi skal ha 130 kyr i fjøset her, sier han til NRK.

Men med flere kyr blir det også større utslipp. Norsk landbruk står for ca. åtte prosent av norske klimautslipp i året. Og fra kua kommer det for eksempel metangass som igjen er en effekt av drøvtygginga.

Mindre fiber

– Høstetid påvirker utslippet av metangass. Hvis bonden slår gresset når det er lite fiber, blir det mindre utslipp av metan. Andre tiltak kan være å sette sammen bedre blandinger av fôr, sier Kim Viggo Weiby i Tine.

Sammensetningen av fôr er også en viktig faktor, og for Tine er målet å redusere klimagassutslippene med 20 prosent innen 2030.

– For oss er det nå viktig å få bonden til å se både en miljøgevinst og en økonomisk gevinst av de tiltakene som blir satt inn, sier Kim Viggo Weiby.