Kua raper metan

Fisen stinker, men det er kurapen som er farlig. Miljøtrusselen fra kua kommer fra munnen.

Ku med rapemaske

Ku med rapemaske

Foto: NRK

Du trodde kanskje det var den illeluktende kufisen som var farlig for miljøet, men det er feil. Det er i den andre enden av kua det skjer. I strevet med å bryte ned det tungt fordøyelige gresset, tar kua ikke bare i bruk alle de fire magene sine, men også kraftig kjemi.

Nedbrytinga av gresset starter i vomma og det er også der gassproduksjonen er størst. Hele 98 % av metanutslippet fra kua kommer fra munnen.

Eneste i verden

Norske forskere de eneste i verden som måler metansutslipp fra ku – i samarbeid med kanadiske kolleger. Målingene skjer på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås.

Det er professor Harald Volden står i spissen for prosjektet. Ved hjelp av en maske på kuas munn samler han opp det kua raper og analyserer innholdet.

-Det kommer hundre ganger mer klimagass ut av kuas munn enn det kommer fra endetarmen, forteller Volden.

Det er det spesielle fordøyelsessystemet til kua som gjør metangassproduksjonen så stor. Det må sterke virkemidler til for å bryte ned gresset når det lander i kuas første mage - vomma. Og nedbrytingsprosessen er lang, kua gulper opp gresset og tygger det flere ganger – en vanlig ku står og tygger tolv timer i døgnet!

Se: Newton: Artige fakta om fordøyelse

Metan verre enn CO2

Nedbrytinga i vomma skjer uten oksygen – dermed dannes et overskudd av hydrogen som reagerer med karbondioksyd og blir til metan. Metan er en mye verre drivhusgass enn karbondioksyd fordi den kan holde igjen 21 ganger så mye varme.

Kukyss for Solveig

Et kukyss for Newton-programleder Solveig Hareide

Foto: NRK

Hvor mye gass kua produserer er avhengig av hvor mye mat den får og hvordan maten er sammensatt. Men en gjennomsnittsbesetning på 16 kyr produserer 3 300 kilo metan per år.

Likevel har det de siste 20 årene vært en nedgang i utslippene fra norske kyr, men det skyldes først og fremst at det blir færre kyr i Norge.

En del av kretsløpet

Men selv om kua bidrar til metanutslipp, synes ikke Harald Volden at drøvtyggerne kan kalles miljøsynder.

-Hvis plantene som er råstoff i kuas for hadde blitt liggende på bakken og råtne i stedet, hadde plantematerialet også produsert karbondioksyd. Karbonet er en del av det store, naturlige kretsløpet sier Volden.