Musikk hjelper mot parkinsons

Flere forskningsrapporter viser at rytme og musikk er viktig i behandlinga av parkinsonpasienter. Men hvem tar ansvaret for at de får muligheten?

Musiker, forfatter og lege Audun Myskja

Musiker, forfatter og lege Audun Myskja har prøvd ut flere former for musikkterapi på parkinsonpasienter.

Foto: Marte Garmann Johnsen

Velfungerende parkinsons pasienter er stand til å skaffe seg slik informasjon på egenhånd, mens pasienter på et sykehjem er avhengig av oppdaterte pleiere. Forskningsrapportene finnes.

Myker opp

Musikkterapeut Berit Bøysen har selv opplevd virkninga musikk har.

– Det som skjer er at de ikke merker noe til sykdommen. I det vi er inne i musikken og rytmen, forsvinner stakkatobevegelsene og stoppene, sier hun.

Parkinsonpasient Thor Hjelmeland bruker selv musikk og han bekrefter fenomenet.

– Situasjonene blir myket opp. En parkinsonpasient er i utgangspunktet er veldig stiv. Det er som om du har lim under føttene.

Statistikken viser at det er en eller to parkinsonpasienter på hvert sykehjem i Trondheim. De er avhengige av at pasienten selv har kunnskap om hva som virker gunstig inn på sykdommen.

– Så lenge du er såpass frisk at du klarer å finne informasjonen selv, er det kjent, sier Hjelmeland.

Spennende forskning

En parkinsonpasient kan ha problemer med å svelge og det er problematisk. I slike situasjoner kan rytme og musikk løse opp i sperra. Flere forskningsrapporter kan vise til gode resultat både når det gjelder svelging og på andre områder.

– Kroppens funksjoner er styrt av rytme, hjerte, tarm og andre ting. Jeg har prøvd å kartlegge dette i flere år og ble klar over at finnes et rytmesystem i hjernestammen i nær forbindelse med svelgerefleksen. Rytme i en sang kan koordinere dette med svelging, sier lege Audun Myskja.

Det finnes mye informasjon som viser at musikkterapi hjelper på flere områder, men det har ikke slått igjennom over alt i helsevesenet.

– Tradisjonene i helsevesenet er at bare medikament og kirurgi hjelper, men vi er på veg. Mange pasienter og andre er nå godt informert, og mange bruker musikkterapi, men utfordringa er å informasjonen ut og prinsippene i bruk, sier Myskja.

Han viser til sykehjem i Nord-Trøndelag som har prøvd flere former for musikkterapi og til pågående forskning.

Kommunen informerer

Komunaldirektør for helse og omsorg, Helge Garåsen sier at Trondheim kommune har et system for at slik informasjon skal nå ut til de ansatte på sykehjem.

– Det vanlige vi gjør er å se på slikt arbeid og legger det inn i de informasjonskanalene vi har, sier Garåsen.

Mens pleierne venter på informasjon fra kommunen, går det an å prøve selv, for det er jo ikke farlig.

– Nei, musikk er ikke farlig. Det som kan skje, er at det blir mye latter utav det, sier Bøysen.