NRK Meny
Normal

Mulig jakt på våryre bjørner

Bjørnen har våknet fra vinterdvalen i Trøndelag, og det er nå sett spor etter bamsen flere steder i Indre Namdal.

Bjørn

De første bjørnene er allerede ute av hiene sine i Indre Namdal.

Foto: Det Skandinaviske Bjørneprosjektet

Arnodd Håpnes

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener bjørnene må få gå i fred nå om våren.

Foto: Naturvernforbundet

Det er funnet spor etter to forskjellige bjørner som har rørt på seg i indre deler av Namdalen. Her ønsker myndighetene at bjørnen skal yngle, men blir det sett bjørnespor et sted mellom Verdal og Tydal vil det trolig utløse vårjakt på rovdyret.

Ekstraordinære tiltak

For Miljødirektoratet vurderer ekstraordinære uttak av bjørn, der det var store bjørnetap sist sommer.

– Der det er store konflikter og skader på beitedyr ønsker vi å forebygge. Da er det snakk om å ta ut enkeltindivider, sier rovviltkontakt Tore Solstad i Statens naturoppsyn til NRK.

I fjor ble det tatt mye sau og rein i Verdal, Levanger, Selbu, Meråker og Tydal. I områder hvor myndighetene ikke ønsker bjørn. Nå ber Solstad om tips fra publikum.

– Vi skal overvåke bestanden og det gjør vi gjennom å samle inn biologisk materiale som ekskrementer og hår. Men vi er avhengige av innspill fra folk om hvor det er sett bjørn, sier Solstad.

– La bjørnen være

Arnodd Håpnes er fagleder i Naturvernforbundet, og mener det er en så dårlig idè at folk bør la være å si fra om spor.

– Bjørnene skal få gå i fred nå om våren. Vi kan ikke skyte dem bare fordi de kanskje tar en sau eller rein om en måned eller to. Her må man vente til det eventuelt oppstår skader. Da kan også Naturvernforbundet akseptere skadefelling. Men før et dyr gjør skade, så skal det få gå i fred, mener Håpnes.