Hopp til innhold

Sønnen har fått innvilget skyss, men kommer aldri tidsnok til skolen

Det ble lovet tiltak, men situasjonen har ikke blitt bedre. Mamma Julianna Skartland fortviler over dårlig skoleskyss i Trondheim.

Julianna Skartland fortviler over skoletaxi

FORTVILER: Julianna Skartland har fått innvilget skoleskyss for sønnen, men fortviler over at han ikke blir hentet til riktig tid. Flere i samme situasjon opplever det samme.

Foto: Skjermdump fra Tik Tok

– Sønnen min fikk innvilget drosje til skolen for å gjøre en sårbar situasjon mindre sårbar. Slik det er blitt, er det ingen vits.

Det sier Julianna Skartland oppgitt. Skyssordningen er blitt mer en belastning, enn til hjelp.

– Vi fikk innvilget skoletaxi i starten av november, og han har så langt aldri opplevd å bli hentet til rett tid. Det fungerer ikke i hele tatt.

Utfordrende skolevei

Det var da familien flyttet at skoleveien ble utfordrende for sønnen på 11 år.

Han fikk innvilget individuelt tilrettelagt skoleskyss av Trøndelag fylkeskommune.

– For at overgangen skulle bli bedre fikk han rett på taxi denne vinteren. Nå kommer han for sent hver dag, noe som påvirker ham veldig.

«Hvorfor henter de meg ikke?» er et spørsmål mor ofte får fra 11-åringen.

Å stå fullt påkledd og vente i tre kvarter på drosje hver morgen er lite motiverende.

Skartland kommer seg ikke på jobb til normal tid lenger. Hun må ivareta sønnen, som ikke kan være alene.

Les også Benjamin vet aldri om han blir henta av skoleskyssen

Benjamin står ute og venter på drosjen

Håvard Ravn Ottesen i Handikappede barns foreldreforening

– Noen skoler får dette til, men ordningen med skoleskyss fungerer dårlig for mange barn med spesielle behov rundt om i landet, sier Håvard Ravn Ottesen, styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening.

Foto: Morten Andersen / NRK

Flere klager

TrønderTaxi har ansvaret for skoleskyssen i Trondheim, og familien Skartland er ikke de eneste som opplever at drosjen ikke kommer som avtalt.

Mange barn med spesielle behov rundt om i landet opplever de samme problemene.

Tidligere i år ble det lovet tiltak i Trondheim, men situasjonen har ikke blitt bedre.

– Det er fortsatt store utfordringer, noe som er en belastning for mange familier.

Det sier Håvard Ravn Ottesen, styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening.

Et pilotprosjekt som skal bedre dialogen er i gang i Trøndelag, Møre og Romsdal, og Agder.

– De må slutte å se på dette som levering av en vare. Elevene det gjelder er sårbare barn som har behov for en trygg og stabil skoleskyss.

Han mener avvikssystemet heller ikke fungerer som det skal.

– Det noteres avvik når skoleskyssen er forsinket eller uteblir, men det er lite oppfølging.

Men det finnes unntak, ifølge Ravn Ottesen. Noen skoler klarer å skape en kultur der sjåfører er lojale til ordningen.

Les også Truer med kjørenekt – 2000 barn kan stå uten skoleskyss

Robert Lilleby (t.v) og Odd-Leiv Thun

Mangler sjåfører

Administrerende direktør i TrønderTaxi, Hege Dahle, erkjenner at de har utfordringer med å levere tilfredsstillende når det gjelder skoleskyss.

– Vi beklager at foreldre og elever ikke får den servicen vi har vært vant til å levere over flere år.

Selskapet har størst problemer i Trondheim, men de sliter også i flere av kommunene de har ansvar for.

– Vi mistet veldig mange sjåfører under covid-pandemien, og leveringsevnen er ikke den samme som før, sier Dahle.

– Bare i Trondheim mistet vi om lag 100 sjåfører, og vi har nesten ikke klart å få tilbake noen av dem.

administrerende direktør i Trøndertaxi, Hege Dahle

Administrerende direktør i TrønderTaxi, Hege Dahle, beklager kapasitetsutfordringene.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Dahle forklarer at en del av problemet med rekrutteringen kommer av at det ble nye regler for å kunne være sjåfør i november 2020. Dette innebærer blant annet at en nå må gjennomføre sjåføreksamen hos Statens vegvesen.

– Tidligere brukte man kanskje én til to måneder på å bli godkjent som sjåfør, men nå er ventetiden på opptil seks måneder, sier Dahle.

– Det er ingen unnskyldning, men en forklaring på hvorfor vi har store utfordringer.

Dahle kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av skoleskyss som levering av en vare.

– Skolebarn er prioritert høyt i TrønderTaxi, og vi har lagt ned mye ressurser i at vi skal være veldig gode på skolekjøringa, sier hun.

Hun understreker at de kjører 4000 elever hver eneste dag, og at de aller fleste turene tross alt går bra.

– Men så lenge det er kapasitetsproblemer, så vil det dessverre være noen forsinkelser.

Les også Hadde rett på gratis skoleskyss – fikk bot med seg heim

To 15-åringer fikk denne uka bot etter å ha glemt busskortet på skolebussen

Mer samkjøring

Trøndelag fylkeskommune er kjent med problemene.

– Vi vet at TrønderTaxi sliter med sjåførmangel, og derfor ikke har kapasitet til å gjennomføre oppdragene tidsnok. Dette gjelder hele bransjen.

Det sier Rolf Granlund, seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune.

Han er samtidig tydelig på at det familien Skartland opplever ikke er greit.

– Skyssen skal være rettidig og forutsigbar. Det er en unntakstilstand nå, som vi må få hjelp til å rydde opp i.

Det vurderes derfor nå flere tiltak for å utnytte kapasiteten bedre.

Rolf Granlund, seksjonsleder, Trøndelag fylkeskommune

Rolf Granlund er seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune.

Foto: Trøndelag fylkeskommune

Det er mye samtidighet i skoleskyss-oppdragene, noe som krever stor kapasitet innenfor gitte tidsrom.

– Mer samkjøring og justering av tidspunkt er blant tiltakene vi ser på, for å få logistikkregnestykket til å gå i hop, sier Granlund.

Andre taxiselskap er også i perioder leid inn for å klare løse de faste oppdragene.

Økning de siste årene

Granlund påpeker også at antall elever som får individuelt tilrettelagt skoleskyss har økt betydelig de siste årene.

Flyttemønster og det at flere skolebarn veksler mellom to hjem påvirker også behovet.

– Vi skal ikke bortforklare ansvaret vårt på noen måte, men vi har store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig kapasitet, sier Granlund.

For familien Skartland er morgenrutinene betydelig endret, og de lurer på om kommunen er klar over at systemet ikke fungerer.

– Jeg har klaget både til kommunen og taxiselskapet, og fått tilbud om å kjøre ham selv mot et bilag på 150 kroner dagen. Jeg har svart at jeg ikke har lappen. Etter det har jeg ikke hørt noe mer, sier Julianna Skartland.