Midtnytt torsdag 20.55

Nyheter fra Trøndelag ved Alf Skille