Midtnytt 20.55

Kveldens nyheter fra Trøndelag ved programleder Odd Rune Wolden.