NRK Meny
Normal

Mer penger til brannstasjoner

Ekstrabevilgning til nye brannstasjoner i Trondheim satt ikke langt inne hos finanskomiteen torsdag kveld. Det var bare noen få timer siden kommunen var trua av storbrann i papirfabrikken på Ranheim.

Ved hovedporten, Ranheim

Torsdagens storbrann på Ranheim utløste full kriseberedskap, og kan sies å være den største krisen i Trondheim på lang tid.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Rett etter at brannvesenet fikk kontroll over brannen i hos Peterson Packaging på Ranheim, vedtok finanskomiteen i bystyret i Trondheim å øke investeringene til nye brannstasjoner i kommunen.

To nye brannstasjoner står allerede klare; Sandmoen og Ranheim.

Nå er det ny hovedbrannstasjon på Sluppen og ny brannstasjon på Nyhavna som står for tur, et arbeid det tidligere er bevilget 510 millioner kroner til.

Torsdag kveld vedtok finanskomiteen enstemmig å øke bevilgningen med 85 millioner, slik at ny samlet bevilgning blir 595 millioner. Grunnen til denne ekstrabevilgninga er nye, uforutsette kostnader som har kommet på bordet.

Rune Olsø

Rune Olsø er bekymra for å få nye uforutsette utgifter på bordet.

Foto: Arbeiderpartiet

Saksordfører Rune Olsø (Ap) uttalte i møtet at han var bekymret for at fremtidige uforutsette utgifter kunne forsinke de nye brannstasjonene.

Han fremmet derfor på vegne av Arbeiderpartiet et tilleggsforslag i saken, som krevde optimal prosjektering og planlegging for brannstasjonsprosjektet.

Olsøs forslag ble enstemmig vedtatt i komiteen, og lød slik:

«Bystyret vil påpeke viktigheten av at prosjektering og analyser skjer på en slik måte at man ikke får ytterligere utsettelser grunnet at uforutsette kostnader avdekkes sent. Bystyret ber derfor om at Rådmannen holder et sterkt fokus på fremdriften i arbeidet med å bygge de nye brannstasjonene.»

Rune Olsø er fornøyd med den enstemmige støtten:

– Å få på plass de nye brannstasjonene er helt vesentlig for å sikre innbyggerne i trondheimsregionen en størst mulig trygghet ved brann. De nye brannstasjonene må komme på plass etter planen, slik at vi sikrer denne tryggheten, rask utrykning og gode trenings- og arbeidsvilkår for brannkorpset, sier Olsø.