Hopp til innhold

Mener mobbesak viser behov for lovendring

Mobbesaken i Malvik viser at det er viktig å få på plass en skikkelig oppreisningsordning for mobbeofre, mener Stiftelsen Rettferd for taperne.

Mobberettssak Malvik

– Jeg ble mobbet både i friminuttene og i timene. Jeg ble dytta på tur til skapet, de sperret veien for meg, de stengte meg inne på do, noe som førte til at jeg ikke turte å gå på do lenger – heller ikke drikke og spise noe særlig, og selvfølgelig var det verbal mobbing, sier Line til NRK.

Foto: Frank Almås/NRK

Mobbeofferet Line Sommer Hoel inngikk tirsdag kveld et forlik med Malvik kommune og får 5,5 millioner kroner i erstatning. Dermed blir det heller ingen rettssak 22. november. Tingretten slo i fjor fast at kommunen har et ansvar for at 26-åringen ble voldtatt, trakassert og mobbet på ungdomsskolen, noe som har påført henne en spiseforstyrrelse, depresjon og posttraumatisk stresslidelse.

Sommer Hoels advokat, Christian Lundin, sier hans klient er tilfreds, men at hun er veldig syk og at det er vanskelig for henne å glede seg over resultatet.

– Hun er tilfreds med at hun slipper å gjennomføre en rettssak, fordi det er ikke sikkert at hun ville hatt helse til å gjøre det, sier Lundin.

Vil at flere skal slippe rettssak

Stiftelsen Rettferd for taperne mener saken viser behovet for å få på plass en ordentlig oppreisningsordning for personer som har opplevd alvorlig mobbing i Norge. Det er alt for krevende for mange å stå i en rettsprosess, mener stiftelsen.

– Vi mener at å utsette personer som har opplevd lignende ting som Line det burde vi holde oss for gode til. Derfor tror jeg en oppreisningsordning vil være en enklere vei og en bedre vei for begge parter å gå, sier Slaathaug.

Tor Bernhard Slaathaug står i en park i Lillehammer.

Tor Berhard Slaathaug er generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne

Foto: Alexander Nordby / NRK

– "Verdsetter" fysisk vold

Generalsekretæren mener personer som opplever alvorlig mobbing faller utenfor både ordningen med rettferdsvederlag og voldsskadeerstatning. Endringer i sistnevnte ordning er til vurdering nå, men et regjeringsoppnevnt utvalg ønsker ikke å inkludere mobbing i den.

«Etter en samlet vurdering har utvalget komme til at en slik utvidelse vil være for omfattende. Selv om mobbing kan være svært alvorlig for den enkelte mener utvalget at voldsoffererstatning skal reserveres for de mer alvorlige straffbare handlingene. Her vil mobbing, i form av verbale krenkelser og utestengelser, falle utenfor.»

– Det er jo å si at de "verdsetter" fysisk vold mer enn psykisk vold, selv om en fysisk skade gjerne er lettere å helbrede enn en psykisk skade, sier Slaathaug.

Ikke ferdigbehandlet

Arbeidet med voldsskadeerstatningsordningen er ikke ferdigbehandlet politisk, og Justisdepartementet opplyser at utvalgets utredning er sendt på høring med frist til uttalelse 1. mars 2017.

– Vi kan derfor ikke uttale oss nærmere om dette på det nåværende tidspunkt. Hensynet til ofre for straffbare handlinger vil bli grundig vurdert i forbindelse med oppfølgningen av utredningen, opplyser departementet.