Hopp til innhold

Tror mer på «flytog» til Oslo

Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag tror supertog i Norge aldri vil bli noe av.

Flytoget

Fylkesordføreren tror det er mer realistisk å ønske seg tog av «flytog-typen» mellom Trondheim og Oslo, enn supertog som går i 300 km/t.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

– Forskjellen på høyhastighetstog av flytog-typen som jeg ønsker, og av lyntogtypen som går i over 300 km/t er enorme konstnader, sier Tore Sandvik (Ap) til NRK.

Allerede i 2012 skal Jernbaneverket være ferdig med utredninga om lyntog på seks forskjellige strekninger i landet. Etaten fikk oppgaven av samferdselsministeren i dag. Blir de nye togene en realitet kan reisa mellom Oslo og Trondheim komme helt ned i ned i to timer og 25 minutter.

– Klarer ikke å prioritere

Selv Sandvik godt kunne tenke seg tog av supertypen, har han ikke troa på at det er mulig å gjennomføre.

– Jeg tror ikke Stortinget er i stand til å prioritere de kostnadene. Derfor vil jeg ha et tog som går fortere mellom Trondheim og Oslo, men som har en realistisk kostnad som er mulig å få Stortinget til å godta, sier fylkesordføreren i Sør-Trøndelag.

Tore Sandvik

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Han viser til Trønderbanen som eksempel på at Stortinget ikke klarer å sette av penger til å investere i jernbane. Han mener jernbanen i Norge er kraftig forsømt.

– Det er ikke mangel på utredninger av lyntog i Norge. Problemet er mangel på vilje til å prioritere. Hadde det blitt priortert å bruke 1,5 milliarder kroner på å elektrifiserere Trønderbanen ville det dobla antall reisende og kutta 10.000 i CO2-utslipp.

– Er realistisk og lønnsomt

Stortingsrepresentant Snorre Valen

Stortingsrepresentant Snorre Valen.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Stortingsrepresentant for SV, Snorre Valen syns Sandvik svartmaler.

– Trondheim og Sør-Trøndelag må hive seg på toget for alle penga. Det er veldig viktig at vi ikke spiller ned forventingene og ambisjonsnivået nå. I stedet må vi bruke alle krefter på å synliggjøre alle mulighetene som ligger i å få en høyhastighetsforbindelse til området.

Han mener det absolutt går an å få til tog som kjører strekninga mellom Trondheim og Oslo på rekordfart.

– Det er både realistisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er jo grunnen til at både Sverige, Sveits og Portugal som heller ikke er kjempestore bruker penger på høyhastighetstog, sier Valen til NRK.

Vidt mandat

Utredninga som samferdselsministeren har bestilt skal i større grad enn tidligere se på flere alternativer til langdistansetransport med tog. Jernbaneverket skal nå vurdere alt fra å videreføre jernbanepolitikken vi har i dag til å få egne høyhastighetslinjer.

Tore Sandvik er glad for at mandatet er såpass vidt.

– Når tror du det er mulig at vi får tog som iallfall går fortere mellom Trondheim og Oslo enn i dag?

– Jeg tror reisa vil ta mellom tre og fire timer rundt 2020, hvis man er villig til å prioritere. Det haster med Trønderbanen, og å få ordna opp i togkaoset i Oslo. Vi må få opp tog som et miljøvennlig alternativ til å kjøre bil. Derfor må Stortinget finne penger til å løse de umiddelbare problemene, sier Sandvik.