Hopp til innhold

Hensynet til pasienten veier tyngst – St. Olav utsetter å innføre nytt journalsystem

Styret ved St. Olavs hospital vedtok i dag å utsette innføringen av Helseplattformen. – Vi vil ikke risikere å utsette befolkningen i Midt-Norge for alvorlig sykdom og død gjennom sommeren, sier styrelederen.

Helseplattformen, opplæring på St. Olav

BLE HØRT: Samtlige tillitsvalgte for de ansatte ved St. Olav har bedt om at Helseplattformen ble utsatt, og ble hørt. I dag vedtok styret enstemmig å utsette innføringen av Helseplattformen til høsten.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det var ingen annen mulighet enn å utsette Helseplattformen.

Det sier Grethe Aasved, direktør ved St. Olav hospital til NRK.

Hun er svært glad for at styret i dag fulgte hennes oppfordring om å utsette innføringen av det komplekse journalsystemet.

– Hele organisasjonen var rigget for å gå live, men vi så ingen annen mulighet etter å ha vurdert alt. Det har heller ikke stått om penger, men det er ikke forsvarlig.

Styremøte på teams, St. Olavs hospital

Et samlet styret ved St. Olavs hospital ønsker å gi de ansatte mer tid, for å være bedre forberedt på å ta det nye journalsystemet i bruk.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Før dagens styremøte ble det øvet hardt press mot St. Olav fra Trondheim kommune.

De eier foreløpig Helseplattformen sammen med Helse Midt-Norge.

Kommunen akter å ta plattformen i bruk 6. mai som planlagt, noe sykehusdirektøren applauderer.

– Det synes jeg er glitrende. Det er to forskjellige organisasjoner, og de bruker andre deler av løsningen. Vi synes det er fantastisk om Trondheim kommune nå går live.

– Hvilke konsekvenser får dette for pasienter fra Trondheim kommune som blir innlagt ved St. Olav?

– Det er ingen forskjell fra dagens situasjon. Vi har utrolig mange forskjellige journalsystemer, så pasientene vil ikke merke noe til det.

NRK forklarar

Kva er Helseplattforma?

Kva er Helseplattforma?

Det er eit digitalt system for journalføring som etter planen skal bli tatt i bruk i Helse Midt.

Alle sjukehusa i regionen skal bruke systemet og alle kommunar er invitert inn. Målet er at det skal bli lettare å samarbeide om helsa di.

Ein journal er der legen skriv ned informasjon om deg som pasient. Der kan du lese kva medisinar du går på, eller når du var hos legen sist.

Kvifor treng vi Helseplattforma?

I dag så har fastlegen din og sjukehuset kvar sine journalar for deg. Det kan skape problem om du hamnar på sjukehus, då vil ikkje legen der kunne sjå informasjon som fastlegen din har skrive.

Helseplattforma er eit felles system for alle som fører journal. Det vil seie at uansett kvar du hamnar i Midt-Noreg, så skal dei som behandlar deg få tilgang på same informasjon.

Kvifor gjeld Helseplattforma berre for Midt-Noreg?

Helse Midt fekk i oppdrag å teste ut regjeringa sitt mål, nemleg «éin innbyggjar, éin journal».

Denne gongen hadde både kommunane og sjukehusa i Midt-Noreg behov for eit nytt journalsystem. Dermed gjekk dei saman for å få til eit system som fungerer for alle partar og som følgjer pasienten.

Arbeidet med nytt journalsystem for Helse Midt starta i 2012.

Kva gjer resten av Noreg?

I samarbeid med KS så vil resten av kommunane i Noreg ta i bruk «Felles kommunal journal (FKJ)». Til forskjell frå Helseplattforma som brukar ein leverandør, vil FKJ bestå av fleire leverandørar som snakkar saman.

I Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst vil dei utvikle allereie eit eksisterande system som dei har.

Uforsvarlig

Under testing før påske ble det avdekket flere kritiske feil og mangler i det komplekse datasystemet.

Selv om flere av feilene nå skal være utbedret, må ansatte gjennomføre nye tester. Sykehuset er ikke klar for å ta plattformen i bruk.

Sykehusledelsen mener det vil true pasientsikkerheten å innføre plattformen som planlagt i mai.

«Go-live medio mai er uforsvarlig både med tanke på pasientsikkerhet og arbeidsforhold for de ansatte», står det blant annet i dokumentene til dagens styremøte.

Grethe Aasved, direktør St. Olavs hospital

Sykehusdirektør Grethe Aasved ved St. Olav er svært fornøyd med at styret i dag vedtok å utsette innføringen av Helseplattformen ved sykehuset.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

I innstillingen til styret kommer det også frem at pandemien har ført til forsinkelser i byggingen av og opplæring i Helseplattformen.

Dette har også gitt langvarige driftsutfordringer ved St. Olavs hospital.

At dette nå endrer planen om en felles innføring av Helseplattformen rammer Trondheim kommune svært hardt.

– Jeg håper selvfølgelig de ikke velger å utsette innføringa.

Det sa Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune til NRK kort før styremøtet.

– Dette er et viktig journalsystem som skal gi oss viktig informasjon om innbyggerne i Midt-Norge til riktig tid.

Les også: Sykehusansatte krever milliardprosjekt utsatt til høsten

St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital

Koster flere milliarder

Foreløpig eier Helse Midt-Norge og Trondheim kommune Helseplattformen AS.

Det er amerikanske Epic som leverer systemet, som nå har en prislapp på 3,7 milliarder kroner.

Det er meningen at kommunene i regionen skal komme inn på eiersida etter hvert.

St. Olav og Trondheim kommuner er etter planen de første som skal ta i bruk den nye journalløsningen.

En utsettelse ved St. Olav innebærer at opplæring og videre kursing må pågå i flere måneder utover det som er avtalt i kontraktene, noe som kan gi ei ekstraregning til Trondheim kommune på opp mot en halv milliard kroner.

– Vi har brukt veldig mye ressurser på å få ferdig løsningen. Opplysninger om pasienten fra gamle journalsystemer er flyttet til den nye løsningen. Vi har brukt mye ressurser på opplæring, og det er ressurser og opplæringsaktiviteter vi nå må gjøre på nytt hvis det blir utsatt, sier Dehli.

Helseplattformen

Flere tusen helseansatte ved St. Olav og i Trondheim kommune har blitt kurset i Helseplattformen de siste månedene.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Nekter å ta regninga

Ordfører Rita Ottervik synes det er synd at sykehuset har kommet i en slik situasjon at de ikke er med som planlagt.

– Vi er glad for at vi har fått klarsignal om at vi kan starte. Det er viktig for oss, og betyr at Trondheim kommune og legevakta tar Helseplattformen i bruk om få uker, sier Ottervik.

Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim forutsetter at kommunen ikke får ekstra kostnader ved at St. Olav ikke kobler seg på Helseplattformen som planlagt.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun forutsetter at hverken Trondheim kommune eller noen av de andre kommunene som kobler seg på utover høsten blir påført ekstra kostnader ved at St. Olav utsetter å innføre Helseplattformen.

Ledelsen i Helseplattformen AS har antydet at utsettelsen vil gi ekstra kostnader på rundt en halv milliard kroner.

At St. Olav skal dekke de kostnadene tar styreleder ved St. Olav, Ola Strand, avstand fra.

– Det vil jeg finne særdeles urimelig.

– Hvem skal betale da?

– Det må man komme tilbake til. Det som er viktig nå er at vi får implementert denne viktige reformen, sier Strand.

Styreleder i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand

Ola Strand er styreleder ved St. Olavs hospital.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Unngå sykdom og død

Styret setter stor pris på at hele organisasjonen er positiv til det nye journalsystemet, og har tillit til at de er godt forberedt til å ta det i bruk til høsten.

Styreleder Strand mener dagens vedtak må ses i sammenheng med at sykehuset og hele samfunnet nettopp har kommet ut av en pandemi.

– Vi har stengt ned hele Norge og brukt betydelige midler for å unngå alvorlig sykdom og død. Hvis vi iverksetter Helseplattformen slik den er i dag, og slik vi står i opplæringa, så risikerer vi å utsette befolkningen i Midt-Norge for alvorlig sykdom og død gjennom sommeren.

Ekstrem øvelse

Samtlige tillitsvalgte ved St. Olav har krevd at innføringen av journalsystemet utsettes til høsten, da det ikke er faglig forsvarlig å ta den i bruk nå.

Ifølge styredokumentene har også lederne ved 17 av 21 klinikker på St. Olav konkludert med det samme.

– Vi har respekt for den situasjonen St. Olav er i. Det har vært en ekstrem øvelse å gjennomføre opplæring med pandemi og skyhøyt sykefravær. Det har også kommunen hatt. Det er nettopp det at dette kommer i tolvte time som rammer oss, sier Dehli og innrømmer at de ikke klarer å se konsekvensene fullt ut.

– En utsettelse vil koste kommunen flere hundre millioner kroner, og dette er penger vi gjerne skulle ha brukt på noe helt annet.

Les også: Meiner helseministeren driv indirekte reklame for amerikansk selskap

Fredrik Syversen, strategidirektør i IKT-Norge
Fredrik Syversen, strategidirektør i IKT-Norge

Stort løft

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli står fast på at Helseplattformen vil innebære et stort løft for pasientbehandlingen og pasientsikkerheten i Midt-Norge.

I dag brukes journalsystemer som ikke snakker med hverandre.

– Plattformen skal sikre at vi har opplysninger om deg som pasient uansett om du er ved legevakt, hos fastlege eller på sykehus.

Hun innrømmer at også kommunen har fått mindre tid til opplæring og forberedelser enn det de hadde håpet.

– Det er risiko med å gå på, og det er risiko med å la det være. Det er den avveiningen vi som ledere må stå i. Det viktige er at vi får innført Helseplattformen, for det er vi avhengig av i et moderne helsevesen.

– Vi håper å ha tatt den i bruk innen en uke eller to.

Det er styret i Helse Midt-Norge som tar den endelige beslutningen om St. Olav skal utsette innføringen av Helseplattformen.