Hopp til innhold

Rekordlange køer på legevakta: – Skremmende

Høyt arbeidspress har gitt ekstremt lange ventetider på legevakta i Trondheim. – Alvorlig syke pasienter risikerer ikke å få hjelp i tide, mener tillitsvalgt.

Legevakta Trondheim

STOR ARBEIDSBYRDE: Presset mot legevakta i Trondheim gjør at de ikke har forsvarlig drift på natt, mener legetillitsvalgt Daniel Granström.

Foto: Bertil Lernæs

– Det jeg opplever som skremmende er at pasienter får forsinket behandlingsløpet sitt, ved tilstander der tid er avgjørende for utfallet. Jo lengre tid pasienten venter, jo større er risikoen for at tilstanden forverres.

– Skjer det ofte?

– Det skjer, og det kan få kritiske og fatale utfall.

Det sier Daniel Granström, tillitsvalgt for fast ansatte leger som jobber på dag og natt ved legevakta i Trondheim.

Daniel Granström

Allerede før pandemien merket ansatte på legevakta i Trondheim at de var for få leger og sykepleiere på vakt nattetid, ifølge tillitsvalgt Daniel Granström.

Foto: Daniel Granström

Ventetider opp i seks timer

Sist søndag ventet 46 pasienter på hjelp da han kom på nattevakt.

Ventetidene var rekordlange.

De er tre leger som går på vakt kl. 23.00. En av legene er ambulerende og jobber mest i legevaktbilen.

– Arbeidstiden nattetid har ført til ventetider uten legetilsyn på opp til seks timer, også for pasienter med alvorlige akuttmedisinske tilstander, sier Granström.

Det er ikke uvanlig at pasienter, som har ventet lenge på konsultasjon ved legevakta, blir lagt inn øyeblikkelig på sykehuset.

Dette kan også gjelde barn som har ventet lenge.

Nå er pågangen av pasienter på natt så stor at de ikke klarer å håndtere den på en forsvarlig måte.

Les også: Nytt IT-system skaper store problemer: – Vi kaller det for «Helvetesplattformen»

Legevakta i Trondheim
Legevakta i Trondheim

Flere bekymringsmeldinger

Etter flere bekymringsmeldinger i sommer gjennomførte Statsforvalteren i Trøndelag et tilsyn ved legevakta i Trondheim.

Innføringen av det nye journalsystemet Helseplattformen ga da store utfordringer.

Frode Engtrø, assisterende fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren tar bekymringen ved legevakta i Trondheim på alvor, sier assisterende fylkeslege Frode Engtrø.

Foto: Privat

Kommunen mente pasientsikkerheten var ivaretatt, men siden har presset mot legevakten bare økt.

– Det er ingen tvil om at mange pasienter på venterommet, og lang ventetid på telefonen, gjør at det blir større risiko for at pasienter ikke får den behandlingen de skal ha. Dette er bekymringer vi tar på alvor.

Det sier Frode Engtrø, assisterende fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Han tror dette henger sammen med kapasiteten i fastlegeordningen, som gir økt søkning til legevakta.

Statsforvalteren har derfor bedt kommunen redegjøre nærmere om hva de gjør for å styrke fastlegetilbudet.

– Kommunen har det løpende ansvaret for at tilbudet ved legevakta er forsvarlig, og vi regner med de tar i bruk opplysningene de får også fra tillitsvalgte og ansatte, sier Engtrø.

Portrettbilde av Wenche Dehli

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune jobber for å sikre en bedre og mer stabil bemanning ved legevakta.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Vil styrke bemanningen

– Vi jobber mye med å få bedret arbeidsforholdene ved legevakta.

Det sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune.

Flere sykepleier skal ansettes, og de er i dialog med legene om bemanningen fremover.

– Det er en presset situasjon. Det har vært mye overtid og ekstra innleie. Vi jobber med å få fylt opp stillinger for å sikre en mer stabil bemanning.

Hun mener også at presset mot legevakta kan skyldes at flere står uten fastlege i Trondheim.

– Det er mange som oppholder seg i byen, studenter og andre, som oppsøker legevakta fordi de ikke har fastlegen sin i nærheten. Dette er en situasjon som storbyene ikke har hjemler for å håndtere.

Tillitsvalgt Daniel Granström håper legevakta blir bemannet ut fra hvor mange som faktisk tar kontakt.

– Jeg håper det blir en endring, for nå er det flere nattleger som vurderer å slutte.

Legevakta ved St. Olavs hospital, som dekker Trondheim og flere nabokommuner

Flere nattleger ved legevakta i Trondheim vurderer å slutte i jobben.

Foto: Morten Andersen / NRK

Les også: Beskyldt for unødvendige undersøkelser – siktet lege har utført flest i Trøndelag

Illustrasjon av klage på gynekologisk undersøkelse
Illustrasjon av klage på gynekologisk undersøkelse