Hopp til innhold

Sykehus løslot mann- gikk amok med øks

Nå får Sykehuset i Levanger krass kritikk fra Helsetilsynet i Nord-Trøndelag.

Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger får kritikk fra Helsetilsynet for å ha løslatt en mann under tvungent psykisk helsevern.

Foto: Gorm Kallestad, NTB.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I 2004 løslot Sykehuset i Levanger en mann som var under tvungent psykisk helsevern, fordi psykiateren hans mente han ikke lenger var psykotisk.

Et år senere gikk mannen til angrep på en politibil med øks. Ingen politimenn kom til skade, men «Tor» mener episoden kunne vært unngått dersom han ikke hadde blitt utskrevet.

Derfor klaget han inn Sykehuset Levanger til Helsetilsynet i Nord- Trøndelag i fjor.

– Uforsvarlig

– Å oppheve dommen var uforsvarlig. Det har fått konsekvenser for meg personlig. Jeg sliter i dag med stempelet øksedesperado, og jeg fikk tre år ekstra soning på grunn av episoden. I tillegg har jeg satt andres liv i fare, sier «Tor» til Adresseavisen.

Etter økseepisoden fikk han behandling på lukket avdeling på Brøset.

– Jeg burde aldri vært på Levanger. Hadde jeg kommet dit med en gang hadde mye vært unngått, sier han.

I dag har han etablert seg på nytt i en kommune i Trøndelag, og får tett oppfølging i nærmiljøet.

Helsetilsynet kritisk

I romjula kom svaret han hadde ventet på. Helsetilsynet i Nord- Trøndelag konkluderer med at Sykehuset Levanger har gjort flere lovbrudd, blant annet på Spesialhelsetjenesteloven ogStraffeloven.

De er kritiske til at sykehuset løslot mannen uten å varsle statsadvokaten, uten forsvarlig medisinering og uten å foreta en risikovurdering.

– Det er en utrolig lettelse endelig å bli hørt. Det føles som om jeg har fått en oppreisning fra Helsetilsynet. Nå er det ikke lenger bare mitt ansvar at det gikk som det gikk, sier «Tor».

– Ikke overraskende

Det er Pasient- og brukerombudet i Nord- Trøndelag som har klaget inn saken hans for Helsetilsynet.

– Jeg er ikke overrasket over at vi har fått medhold i saken, og at konklusjonen fra Helsetilsynet er så klar og fellende, sier Kjetil Vang til Adresseavisen.

«Tor» har også søkt om pasientskadeerstatning, men det har han fått avslag på. Nå planlegger han en anke i samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Nord- Trøndelag.

– Denne gangen har han gode sjanser til å få en grundigere behandling av saken. «Tor» var underlagt poliklinisk behandling da økseepisoden skjedde. Samtidig har Helsetilsynet nå dokumentert feilmedisinering, sier Vang.

Vil ikke politianmelde

Fylkeslegen i Nord- Trøndelag mener Norge mangler et system som sikrer koordineringen av tvungen psykisk helsevern. Nå ber hun Knut Storberget ta affære.

– Denne saken er et eksempel på at Justisdepartementet eller Helse- og omsorgsdepartementet nå burde vurdere nærmere behandlingstilbudet til denne pasientgruppen, sier fylkeslege Marit Dypdal Kverklid til Adresseavisen.

Hun vil likevel ikke politianmelde sykehuset, eller komme med advarsler.

Årsaken til at mannen ble dømt til tvungen psykisk helsevern i 2003 var at han truet en bensinstasjon på Østlandet med kniv.

Siste fra Trøndelag