Harald Nissen

Miljøpartiet De Grønne har fått vind i seilene, men holder det til å få inn sin første stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag?

Hjertsak - Harald Nissen

Hjertesak - Harald Nissen (MDG)

MDG var et rart og nytt parti i Tyskland som jeg fulgte gjennom flere år.

Hva er den viktigste grunnen til at du ble politiker?
– Jeg hadde et politisk engasjement allerede som tenåring. Jeg oppdaget Miljøpartiet De Grønne (MDG) samtidig som jeg ble engasjert i UFFA i Trondheim. MDG var et rart og nytt parti i Tyskland som jeg fulgte gjennom flere år. Da man stiftet MDG i Trondheim var det naturlig å gå inn i det. Jeg har alltid vært opptatt av grønn politikk, byøkologi og alt som ligger rundt det.

Hvorfor valgte du ditt parti?
– Jeg så at de tok opp en del av de sentrale tingene som jeg var opptatt av da jeg var ung. Miljøutfordringene i bred forstand. MDG var også veldig udogmatisk, og det syntes jeg var befriende. De var radikale, men samtidig praktisk innrettet.

Hvem er ditt største politiske forbilde, og hvorfor?
– Det er tre personer, og de er døde alle sammen. Den ene er den britiske forfatteren George Orwell. Jeg leste han som ganske ung, og har fortsatt å lese han. Hans analyser av det totalitære, forholdet til tredje verdensproblematikken og hans kulturforståelse appellerer til meg. Så er det den tyske dadaisten, bildekunstneren og forfatteren Kurt Schwitters. Hans livsinnstilling fascinerer. Også er det John Cage, amerikansk musiker og dikter. Hans livsinnstilling - en anarkistisk og eksistensiell måte å tilnærme seg livet på - det ligger i bunnen hos meg også.

Hvilken politiker er du mest uenig med?
– Siv Jensen i Frp. Vi er uenige i en del grunnleggende ting. Grønne politikere i Europa er grunnleggende uenige med slike populistiske partier som Frp er. Siv Jensen og Frp forfekter en rekke holdninger som står fjernt fra meg.

Hvilke egenskaper kjennetegner en god politiker?
– Evnen til å ha oversikt uten å grave seg for mye ned i detaljer. Man må være i stand til å ta et standpunkt.

Jeg kaller meg heller folkevalgt enn politiker, fordi det betyr mye å være valgt av folket med et mandat.

Hva liker du best med å være politiker?
– Jeg tror jeg representerer en del mennesker. Jeg kaller meg heller folkevalg enn politiker, fordi det betyr mye å være valgt av folket med et mandat. Jeg liker å ha dialog med de som har valgt meg. Det er et privilegium å være med på å påvirke samfunnet rundt seg. Det forplikter også, og har konsekvenser for mange rundt meg.

Hva er det tyngste du har opplevd i politikken?
– Det er prosessen vi var gjennom i Trondheim kommune i 2008. Da gikk vi på en økonomisk smell, og måtte kutte i budsjettene. Det var en tøff prosess, men jeg lærte mye av det. Vi klarte å kutte uten å forfordele noen. Det var beintøft, men vi klarte å skape en situasjon der kuttene ble fordelt på best mulig måte.

Hva er din største politiske seier?
– For Miljøpartiet De Grønne i Trondheim har det vært at vi klarte å sette klimautfordringene så ettertrykkelig på agendaen i Trondheim. Det har ført til at Trondheim har vært en foregangskommune på en del områder. For meg personlig som politiker var det nok bevaringen av Svartlamon i Trondheim som var den største seieren. Vi ser jo nå at dette var en suksess som gjorde byen litt større.

Enkelte ganger kan det gi litt rare opplevelser. Som når jeg sitter på en kafé, og det kommer inn en person som har sterke meninger og roper til meg gjennom lokalet.

Hva synes du om å være en offentlig person?
– Det er greit nok, fordi det har jeg valgt selv. Jeg må være villig til å ta den belastningen. De har krav på meg, fordi jeg representer de som har stemt på meg. Enkelte ganger kan det gi litt rare opplevelser. Som når jeg sitter på en kafé, og det kommer inn en person som har sterke meninger og roper til meg gjennom lokalet. Det kan være litt spesielt. Men jeg synes det er morsomt å treffe folk på gata som vil snakke politikk.

Hva velger du bort for å være politiker?
– Jeg har to prioriteringer - familie og politikk. Jeg har kontakt med venner i Trondheim og Oslo, og prøver å få besøkt dem. Men det blir ikke like mye tid til det. Studier er også noe jeg må velge bort nå, jeg har ikke kapasitet til å jobbe eller studere ved siden av politikken og familien.

Hva er den viktigste politiske saken i Norge i dag?
– Det er klimautfordringene, og det er en global utfordring. Norge er i en veldig spesiell situasjon gjennom å være et olje- og gassproduserende land.

Hvilken sak er du mest uenig med resten av ditt parti i?
– Jeg er nasjonal talsperson for MDG og skal stå inne for alt. Jeg vet ikke om jeg skal trekke frem en sak. Men når man går inn i politikken og velger et parti så velger man det partiet man er mest enig i, men det finnes ting man selvsagt er uenig i.

Hva skal du gjøre for hjemfylket ditt hvis du kommer på Stortinget?
– Jeg har en helt konkret sak når det gjelder klima. Jeg mener at Gunnerusprisen som Vitenskapsselskapet deler ut hvert år bør bli den internasjonale, globale klimaprisen i verden. Bergen har Abelprisen, Oslo ha fredsprisen. Trondheim bør ha en internasjonal klimapris som også kan sette Trondheim på kartet på en veldig god måte.

Hjemmeside: Sør-Trøndelag MDG