Lekkasje på 400 kubikk frau

Omtrent 400 kubikk frau har rent ut av en tank på Følling i Steinkjer, ikke langt unna E6. Brannvesen og politi er på stedet og jobber med å hindre at lekkasjen sprer seg.