Legger ned fabrikk med kjempeoverskudd

Nexans kabelfabrikk i Namsos har et overskudd på 35 millioner kroner hittil i år, men konsernledelsen i Paris vil legge den ned. De ansatte ber nå andre ta over fabrikken.

Ansatte Nexans i Namsos

Robert Hunnestad, Dag Espen Jonasen og Edvin Mansæterbak håper noen ser muligheten til videre kabelproduksjon i Namsos.

Foto: Kjartan Trana/NRK

John Helge Inderdal

John Helge Inderdal sier det koster mye å reetablere industriarbeidsplasser.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

I løpet av høsten vil konsernledelsen i Nexans ta den endelige beslutningen. Trolig blir den 37 år gamle fabrikken i Namsos lagt ned. Lefsegründer John Helge Inderdal fra Lierne ser det samme mønsteret som da lefsefabrikken i Sørli ble lagt ned av Orkla tidligere i år.

– Koster mye

– Det er nå Namsos-samfunnet og Nord-Trøndelag fylkeskommune må på banen og handle. Hvis kompetansen forsvinner, er det for seint. Det koster veldig mye å reetablere industriarbeidsplasser, sier Inderdal.

Han er nå i ferd med å bygge opp en ny lefsefabrikk i Sørli. De Nexans-ansatte mener noen må ta tak i Namsos-fabrikken før det er for seint.

– Vi har et produkt, vi har et marked, vi har arbeidsfolk og vi går med overskudd, sier tillitsvalgt Dag Espen Jonassen til NRK.

Kraftselskaper

Han og de andre ansatte ser blant annet mot Nord-Trøndelag E-verk og andre kraftselskap som er avhengig av strømkabler som fabrikken produserer.

– Kraftselskapene burde i alle fall ha sett de mulighetene som ligger i Namsos. De burde ha gått sammen for å få dekket behovet for god kabel, sier Jonassen.

Kabelproduksjon har vært et stort industrieventyr her i landet. På 1970-tallet produserte STK telesentraler, telekabler og strømkabler. De hadde 4000 ansatte på fabrikken på Økern i Oslo. I 1978 ble all produksjon av mellomspenningskabler flyttet til Namsos.

Nexans i Namsos

Kabelfabrikken i Namsos ble tatt i bruk i 1978, men kan nå bli lagt ned.

Foto: Espen Sandmo/NRK

I 1987 ble aksjene i STK solgt til franske Alcatel, som i 2000 etablerte Nexans. Det er Nexans som nå skal slanke, kutte og spare, og flytte produksjonen av mellomspenningskabler til Italia.

Voksende marked

Og slike kabler har et voksende marked med alt det som skjer på el-sida både i Norge og i Europa ellers.

– Vi er i dag de eneste i Norge som driver med dette, og nå kan det bli borte i løpet av kort tid. Vi kan levere kabler til vindkraft, og til alle som driver med produksjon av strøm, sier tillitsvalgt Edvin Mansæterbak.

Namsos kommune har nå tilbudt Nexans å kjøpe fabrikken i Namsos, mot at selskapet leier videre og fortsetter produksjonen som i dag. Dette er et tilbud kommunen så langt ikke har fått noen endelig tilbakemelding på.