Lange køer på E6 i Trondheim

Det var lange køer på E6 og E39 i rushtrafikken i morges, etter berging av et vogntog i Storlersbakken.

Kø E6 Trondheim

En semitrailer skaper trafikale problemer i Storlersbakken mellom Klett og Trondheim. Foto: Tipser.

Foto: Bjørn Mikal Stavsøien

På E6 sørfra inn mot Trondheim ble trafikken dirigert i Storlersbakken mellom Klett og Sandmoen på grunn av berging av et norskregistrert vogntog med motortrøbbel.

Klokka 8.20 var semitraileren tauet bort og nordgående felt på E6 ble åpnet for normal trafikk, men det vil ta tid før køene løser seg opp.

– Køen på E6 har løst seg opp, og trafikken flyter greit fra Sandmoen til Okstadbakken, sier Per Morgen Trymer ved Vegtrafikksentralen klokka 8.55.

Ifølge tipsere er det fremdeles kø på E39.

Lange køer

Det var svært lange køer på både E39 og E6. En bilist som sto i kø på E6 mellom Melhus og Klett sa til NRK Trafikk at han brukte 45 minutter på 1 km.

Køen på E39 sto nå fra Buvik til Klett, og folk måtte regne med store forsinkelser på vei sørfra inn mot Trondheim.

Også ut av byen var det ekstra kø mellom Heimdalsmyra og Klett.

Kø mot Trondheim

Litt før klokka ni forteller en bilist at han har stått i 20 minutter på grensa til Melhus.

Foto: Kim-Are Næss Leistad