Laksevegen utbedres

Fylkesvei 714 - bedre kjent som "lakseveien" - skal bli bedre. I revidert nasjonalbudsjett kom det forslag om hvordan trinn to skal finansieres.

lakseveien, laklsevegen, fylkesvei 714,

Fenestunnellen på fylkesvei 714

Forslaget gjelder strekninga mellom Stokkhaugen i Orkdal (Gangåsvatnet) og Sunde i Snillfjord - ei strekning på omlag 56 kilometer.

Forslaget innebærer også at veien legges utenom kommunesenteret i Snillfjord, Krokstadøra. I tillegg:

- Ny veg utenom Krokstadøra, inkludert bruer over Snilldalselva og Bergselva samt Ålitunnelen

- Kryssing av Åstfjorden med bru og tunnel mellom Tjønna og Mjøsaunet, og tunnel under Mjøneshatten

Laster kart, vennligst vent...

56 kilometer problemvei mellom Orkanger og Hitra rustes opp

Bompenger

Finansieringen er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. Anleggsstart for prosjektene i trinn 2 er planlagt i høst, med fullføring i 2020.

Les også om tunnell ved Bustlisundet og framdriftsplan hos Statens Vegvesen.