Normal

Lærer tilstår straffbar kontakt med elever på Instagram

Læreren som skal ha opprettet en falsk konto på Instagram har tilstått å ha hatt straffbar kontakt med barneskoleelever.

Politi

Det er ikke kjent hva slags tilnærmelser elevene skal ha blitt utsatt for av læreren.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Statsadvokat Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Sandøy.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Det forteller statsadvokat Unni Sandøy til NRK.

– Politijuristen vil sende saken over til retten hvor den blir behandlet som en tilståelsesdom. Jeg kan ikke si noe om hva vedkommende har tilstått, sier Sandøy.

En tilståelsesdom vil si at den siktede møter i retten og avgir sin forklaring for en dommer. Vedkommende samtykker deretter i dommen, og den sendes videre til kriminalomsorgen som får ansvar for videre oppfølging.

Sluttet som lærer da saken ble kjent

Det var høsten 2014 at rektoren ved skolen i Trondheim fikk beskjed av politiet om at læreren var under etterforskning.

– Vi fikk høre at en ansatt hos oss var anmeldt for å ha opprettet en falsk profil på Instagram og kontaktet elever via den, forteller rektoren ved den aktuelle skolen til NRK.

Da saken ble kjent sluttet læreren på dagen, og elevene som hadde vært i kontakt med han ble varslet i forrige uke. Det er ikke kjent hva slags tilnærmelser elevene skal ha blitt utsatt for.

Kommunaldirektør i Trondheim, Elin Rognes Solbu, har tidligere fortalt til NRK at mannen ikke lenger jobber i kommunen.

Saken ble ferdig etterforsket i forrige uke og deretter lagt til statsadvokat Sandøy som nå forteller at saken blir behandlet som en tilståelsesdom.