Normal

Kværner skaffer seg flere bein å stå på

Kværner Verdal satser nå på å bygge utbetjente oljeplattformer. Det skal gi flere bein å stå på for hjørnesteinsbedrifta i Verdal.

Ubemannet plattform vil gjøre det billigere å utvinne olje på norsk sokkel.

Kværner Verdal har utviklet et nytt produkt for oljeindustrien - som kan redusere kostnadene for oljeselskapene.

Sverre Myklebust

Sverre Myklebust, Kværner.

Foto: Kværner

– De utbetjente plattformene skal bare produsere olje, det er minimalt med vedlikehold med dem, sier administrerende direktør Sverre Myklebust i Kværner Verdal.

Går nye veier

Kværner Verdal har lang erfaring med å produsere tradisjonelle stålunderstell til bemannede plattformer – de har levert 40 understell i alt. Men nå går de nye veier, og har utviklet en ubemannet brønnhodeplattform som skal styres fra et moderskip. En ubemannet plattform har verken boligkvarter, helikopterdekk eller livbåter. Løsningen kan redusere kostnaden sterkt for oljeselskapene.

Håper på kontrakt

– Ser vi på lav oljepris, burde jo dette produktet være interessant for oljeselskapene. For med disse ubetjente plattformene kan det være mulig å hente ut mer olje fra de marginale feltene, sier Myklebust.

– Vi har fått en del henvendelser og gjort flere studier for forskjellige kunder som kan være interessert i en slik løsning, sier han.

Den første kontrakten kan være aktuell i begynnelsen av neste år.

Men vi har konkurrenter, vi er ikke alene på dette markedet, legger han til.

Kværner Verdal har tapt flere store oppdrag de siste årene, og mange har fryktet for arbeidsplassen sin.

Flere bein å stå på

Kjetil Osen

Ketil Osen, nestleder i verkstedklubben Kværner Verdal.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kværner Verdal skal fortsatt produsere de tradisjonelle stålunderstellene. Men de ansatte har store forhåpninger til at de nye ubemannede plattformene skal få stor betydning for verfet og lokalsamfunnet.

– Dette er ei ny mulighet for oss. Vi sitter allerede med kompetanse på dette feltet etter bygging av så mange stålunderstell. Dette gir flere bein å stå på, sier Ketil Osen, nestleder i verkstedklubben ved Kværner Verdal.

Tidligere i år gikk Statoil ut med at de vil ha denne typen ubemannet brønnhodeplattform i den fremtidige utviklingen av Osebergfeltet i Nordsjøen. Men det er ikke sikkert at produsenten blir Kværner. Beslutningen om investering er ventet mot slutten av året.