Kulturhuset i Steinkjer flyttes til sentrum

Kulturhuset på Dampsaga i Steinkjer blir avviklet. Politikerne vil ha nytt kulturhus i sentrum av byen.

Dampsaga kulturhus
Foto: Eivind Aabakken / NRK

Planene om et nytt kulturhus har vært et hett diskusjonstema i Steinkjer, og i dag

Steinkjer samfunnshus

Samfunnshuset fra 50-tallet skal få en opprusting, og blir Steinkjers nye kulturhus.

Foto: Eivind Aabakken

ble avgjørelsen tatt.

Les også: Strid om kulturhus i Steinkjer

Samfunnshuset fra 50-tallet får nytt liv

Det gamle samfunnshuset fra 50-tallet midt i sentrum skal bli kommunens kulturhus for framtida.

Bjørn Arild Gram

Ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer sier flyttingen til sentrum er del av utviklingen av det gamle sentrum.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Formannsskapet vedtok mot bare en stemme at Dampsaga - som har vært i drift i 20 år, skal legges ned som kulturhus, og at aktiviteten skal flyttes til sentrum.

Odd Birger Grønli

Steinkjer-avisas redaktør er fornøyd med at politikerne i Steinkjer vil revitalisere sentrum av byen.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Byutvikling

Det gamle samfunnshuset skal gjennomgå en trinnvis utbygging, og ordfører Bjørn Arild Gram sier saken handler like mye om byutvikling som nytt kulturhus.

– Vi håper nå å legge til rette for et langsiktig byutviklings-grep, sier Steinkjers ordfører

Vil sikre aktivitet

– Vi har også lyttet til folk, gjennom "folkestemmen" hvor tusenvis av Steinkjerbygg deltok, om det å sikre aktivitet i det vi kan kalle det gamle sentrum.

Gram sier nye tilbud skal utvikles der kulturhuset har vært til nå.

Redaktør i Steinkjer-avisa, Odd Birger Grønli er fornøyd med politikernes vedtak om å satse på sentrum.

- Sentrum i ferd med å forvitre

– Steinkjer sentrum er i ferd med å forvitre. Den ene forretningen etter den andre forsvinner, og det må gjøres noe for å re-vitalisere det gamle by-sentrum, mener Grønli.