Krever tiltak mot avrenning

– Både forurensningsloven og vegloven kan brukes til å forby trafikkfarlig avrenning fra laksevogntog. Det mener Senterparti-politiker Gunn Iversen Stokke, som er leder i hovedutvalg Veg i Trøndelag fylkeskommune. Avrenning fra isen som smelter inne i vogntog skaper speilglatte veier. Det har vært flere alvorlige ulykker de siste årene på fylkesvei 714, den såkalte lakseveien.