Krever rassikring snarest

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet krever at Riksvei 715 ved Trollaberga blir utbedret snarest.

Ras Trollaberga i Trondheim.
Foto: NRK.

I det siste har det gått flere ras på strekningen inn til Trondheim, det ene med personskader.

De to partiene legger tirsdag fram et straks-forslag til formannskapet.

- Situasjonen er veldig alvorlig. Når vi har hatt alvorlige rasulykker som nesten har tatt liv flere ganger de siste seks månedene må noe blir gjort med en gang, sier kommunalråd Kristian Dahlberg Hauge fra FrP.

- Folk er bekymret

Riksveien fra Flakk til Trondheim sentrum er hovedvei fra Fosen og Byneset. Aller helst vil Dahlberg Hauge legge veien i tunnel. Det vil også de mange som bruker veien, og som nå stadig henvender seg til politikerne i Trondheim.

- Det folk sier er at de ikke føler seg trygg nå, og de krever at noe blir gjort for å sikre strekningen.

Regningen er det i følge Dahlsberg Hauge staten som må ta.

- Men her er det mange aktører, både på sentralt og regionalt nivå. Vi ber om at iniativene blir samordnet, sier Dahlsberg Hauge.