Krever en mer human avlivning

Forskning viser at fisk føler smerte under avlivning, ifølge fagfolk. Nå er det på tide med bedre metoder, mener veterinær som holdt foredrag under Nor-Fishing onsdag.

Kontroll av garnfiske

Garnfiske er ikke en av de mest humane måtene å avlive fisk på. Det mener Tore Kristiansen, som er leder for faggruppa for dyrevelferd ved Havforskingsinstituttet

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener fiskerne er sitt ansvar bevisst når de er ute på sjøen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Onsdag ble det arrangert en dyreetikk-konferanse i forbindelse med fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim.

Forsking viser at fisk kjenner smerte under avliving, men verken folk flest eller lovverket tar dette innover seg, mener fagfolk.

Tore Kristiansen er leder for faggruppa for dyrevelferd ved Havforskingsinstituttet, og han sier det finnes flere måter å gjøre tilværelsen for villfisken bedre på.

– Garnfisket og trål er langvarige fangstmetoder som har forbedringspotensial. Hvis man for eksempel kunne pumpe fisken rett opp i båten, så hadde dette vært bedre, slik man gjør med krill. Det finnes flere metoder som kunne vært mulig, sier Kristiansen til NRK.

– Kan lære av oppdrettsnæringa

Rådet for Dyreetikk arbeider nå med ei uttalelse om fiskevelferd. Leder og veterinær, Gudbrand Bakken, mener det er på tide å vise mer omtanke for villfisken.

– Jeg synes fisken fortjener omtanke på lik linje med andre dyr. Her bør departementet ta ansvar. Jeg mener vi har kommet langt i oppdrettsnæringa når det gjelder både foring, transport og slakting. Vi ser for oss at det skal gå an å benytte seg av samme metoder i fiskeriene. Men det vil koste penger, sier han.

Kristiansen tror det bare er et spørsmål om tid før folk flest kommer til å kreve en mer human avlivning av villfisken, slik oppdrettsnæringa møtte krav fra butikk-kjedene.

– Vi tar vårt ansvar på alvor

– I oppdrettsnæringa kom kravene først fra de store supermarkedene i England som krevde en mer human og stressfri avlivningsmetode. Dette førte til bedre kvalitet på fisken. Det er ikke utenkelig at man også vil kreve det samme fra dem som selger villfisken, sier Kristiansen.

Det var ikke mange fiskere som var representert under konferansen i Trondheim onsdag, men en av dem som var der var lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen. Han mener også fiskerne bryr seg om dyrevelferden.

– Vi som er på havet tenker jo på at man skal ivareta kvaliteten på fisken og våre produkter. Jeg synes vi er vårt ansvar bevisst, og vi vil gjerne være med på utviklingen, sier han.