Hopp til innhold

Krever at færre laks dør i merdene

Politikere og forvaltning er bekymret for at så mange oppdrettslaks dør i merdene. De ber nå fiskeriministeren ta grep etter at NRK i går la fram tall som viser store forskjeller i næringa.

Store variasjoner i tapstallene i oppdrettsnæringen

Det er store variasjoner i hvor mange laks som dør i norske oppdrettsanlegg. På Bjørøya i Flatanger (bildet) er dødeligheten svært lav i forhold til hos mange andre.

Foto: Kjartan Trana / NRK

NRK presenterte onsdag tall som viser stor variasjon i tapstall innad i oppdrettsnæringa.

53 millioner oppdrettslaks dør under produksjonen og flere krever at det må politisk styring til for å tvinge beste praksis inn hos alle oppdrettere.

Ikke fornøyd

Roy Angelvik

Roy Angelvik er statssekretær i Fiskeridepartementet.

Foto: Ole Christian Olsen

Roy Angelvik fra Hitra er statssekretær i Fiskeridepartementet og er ikke fornøyd med tallene som NRK i går viste til.

– Det er ikke bra nok. For vi ønsker at færrest mulig fisk skal dø, sier Angelvik.

– Vi vil finne ut hvorfor det er sånn. Sammen håper vi å lære av best praksis sånn at alle kan bruke de samme produksjonsmetodene. Alle organisasjonen blir derfor nå innkalt til møte hos fiskeriministeren for at man kan lære av hverandre, sier statssekretæren til NRK.

I snitt dør over 20 prosent av laksen under produksjon, men noen oppdrettsselskaper gjør det svært mye bedre enn andre. Noe kan forklares med temperaturer, lusepåslag, sykdommer og varierende forhold, men mye tyder på at enkelte faktisk har knekt koden og forstått mer om hvordan man driver med bedre fiskevelferd.

Krever svar

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken krever svar fra fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: NRK

SVs stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, reagerte umiddelbart da han hørte saken fra NRK i radio i går.

– Det er svært alvorlig når man har så store tap som 40 prosent. Det viser at hensynet til dyrevelferden ikke blir godt nok ivaretatt. Kravene til næringa må bli strengere, sier Haltbrekken.

Han skrev straks et spørsmål til fiskeriminister Per Sandberg om hva som gjøres for å sikre at den beste praksisen i kampen mot lakselusa tas i bruk av alle oppdrettere så fiskedødeligheten går ned og fiskevelferden bedres.

«53 millioner oppdrettslaks døde i sjøen i fjor, men det er enorm forskjell på tapene i næringa. Enkelte selskap hadde mer enn 40 prosent dødelighet – mens de beste hadde under fem prosent. Laksedøden henger sammen med kampen mot lakselusa, men det finnes måter å bekjempe lusa på som gir bedre fiskevelferd og lavere dødelighet. Hva vil ministeren gjøre for å sikre at den beste praksisen i kampen mot lakselusa tas i bruk av alle oppdrettere så fiskedødeligheten går ned og fiskevelferden bedres?»

– Uakseptabelt

Bjørn Røthe Knudsen, cirektør region Midt, Mattilsynet

Bjørn Røthe Knudsen er regiondirektør i Mattilsynet.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet er ikke fornøyd med tallene som NRK presenterer.

– Det er uakseptable store tapstall samlet sett, men i enkelte regioner er det jo bedre. Derfor er det forbedringsmuligheter i næringa. Dette er uønska, og det viser en risiko for at fisken ikke har det bra nok i anleggene, sier Røthe Knudsen til NRK

NRK har vært i kontakt med mange innenfor forvaltninga som mener det ensidige fokuset på lus kan være et problem. Om oppdretteren har 30–40 prosent tap i dag, så har det ingen betydning for myndighetene.

Det kan gi klarsignal til vekst i området og i selskapet, bare lusetapene er lave nok på den fisken som fortsatt lever. Men både i Mattilsynet og hos Veterinærinstituttet mener flere at regelverket må endres slik at det vil lønne seg å ha god fiskehelse og lav dødelighet. I dag er det nemlig ikke slik.