Normal

Kongeørna hekker for lite

Forskerne er bekymret for bestanden av kongeørn. Årsaken er at ørna har vært for dårlig til å reprodusere seg de siste fem årene.

Kongeørn

Tallet på kongeørn er ganske stabilt i Nord-Trøndelag, men reproduksjonen er lav, mener forskerne.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Kongeørn Nord-Trøndelag

Kongeørna har reir stort sett i de fleste kommunene i Nord-Trøndelag som dette kartet viser.

Foto: NINA.no

Norsk institutt for naturforskning har siden 2009 kartlagt bestanden av kongeørn i Nord-Trøndelag på oppdrag fra fylkesmannen. Det de har funnet, gir grunn til bekymring.

– Lave tall

– Antallet kull og unger er svært lavt, og vi vurderer produksjonen som for lav til å kunne opprettholde en stabil bestand over tid, sier forsker Torgeir Nygård til NRK.

I løpet av de fem årene ble det registrert aktivitet ved 56 lokaliteter i Nord-Trøndelag, og bestanden er stort sett like stor som for 15 år siden. Kongeørna er stort sett registrert i de fleste kommunene i fylket. Overraskende mange faktisk i ytre deler av Namdalen.

– Ja, vi ble litt overrasket over at det var såpass mange reir i for eksempel Nærøy kommune. Desto mer grunn til bekymring er det at tallet på reir i indre deler av fylket er såpass lavt, mener Nygård.

Mellom 56 og 66 par

Totalt regner forskerne med at det er mellom 56 og 66 kongeørnpar i Nord-Trøndelag. Tallet er ikke så forskjellig i forhold til hvordan situasjonen var på 1970-tallet.

– Bestanden kan virke stabil, men vi er altså bekymret for framtida når reproduksjonen er såpass liten som den er, sier Nygård.

Torgeir Nygård

Torgeir Nygård er bekymret for framtida til kongeørna i Nord-Trøndelag fordi produksjonen av unger er så lav.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Fugleforskeren peker spesielt på dårlig mattilgang som en årsak til utfordringene kongeørna står overfor.

– De siste årene har det vært lite hare og rype. Dermed sliter mange med å skaffe seg nok mat. I tillegg er kongeørna under press fordi vi mennesker tar i bruk stadig mer av naturen rundt oss, sier han.

Hyttebygging og skogsdrift kan ødelegge for ørna, og ikke minst skutertrafikken i fjellet.

– Vi registrerte at flere skuterløyper gikk like ved ørnereir, og blir ørna forstyrret nok så forlater den både egg og reir. Samtidig hadde vi et veldig sterkt snøfall seint om våren i 2012. Det tror vi tok knekken på mange egg fordi ørnemora rett og slett måtte ut for å skaffe seg nok mat selv, sier Torgeir Nygård.

Samme trend

Forskerne ser en tendens til at tallet på kongeørn går ned i hele Midt- og Nord-Norge, og i den nordlige delen av Sverige. Men situasjonen er ikke like ille i hele landet.

– I Buskerud og Agder-fylkene ser det ut som om tallet på kongeørn har tatt seg opp, og det er jo gledelig, mener Nygård.

De siste årene har forskerne brukt mye tid ute i naturen for å se etter ørn og reir, og den fyldige rapporten gir nå forvaltningen et bedre grunnlag for å vurdere bestanden av kongeørn på.

– Det er jo viktig fordi ørna er et rovdyr som blir beskyldt for å ta en del sau og rein som det utbetales erstatninger for. Sånn sett er det veldig viktig å ha en oversikt over hvor ørna befinner seg, sier Torgeir Nygård.

Kongeørn

Kongeørna har reirplasser i de fleste kommunene i Nord-Trøndelag.

Foto: Kjartan Trana / NRK