Hopp til innhold

Kommer ikke inn i bilen med babyen – parkeringsplassen er for trang

Vi kjøper stadig større biler, men parkeringsplassene er de samme. Nå kan dette endres.

– Når vi kommer hjem, må vi sette av babyen i babystolen før vi parkerer bilen. Vi kan ikke ta ut babyen og få opp døra samtidig.

Stian Gurendal og samboeren Johanne Auran Pettersen trodde ikke parkeringsplassen som tilhørte leiligheten de kjøpte på Reppe i Trondheim var så trang.

– Når vi kjøper et produkt, så regner vi med at det skal være ordentlig. Så viser det seg at det ikke er ordentlig.

Bilen de kjører er ikke spesielt stor. Likevel er det trangt å parkere.

Johanne Auran Pettersen og Stian Gurendal

De må kline bilen inntil veggen for å komme ut på den ene siden, og for at naboen skal få parkert. Det er slitsomt, synes Johanne Auran Pettersen og Stian Gurendal.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Flere tvistesaker

Stadig flere opplever det samme.

Mange utbyggere tar ikke hensyn til plassbehovet, og derfor bygges det fortsatt nye boligkompleks med for trange parkeringsplasser for dagens biler.

– Når bilene blir større, må parkeringsarealet også bli større. I stedet ser vi at stadig flere havner i tvistesaker rundt parkeringsplasser i boligkomplekser.

Det sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver i Sintef.

Bare de siste årene har fagfolk fra Sintef blitt kalt inn i et tjuetalls rettssaker, der parkeringsplassene er for trange.

Felles for tvistesakene er at parkeringsplassene er underdimensjonert i forhold til størrelsen på bilene.

Utbyggere legger ofte til grunn Statens vegvesens standard for bilstørrelse. Den er ikke endret siden 1970-tallet.

Bilparken i Norge har endret seg betydelig siden da.

Anders Kirkhus, sivilarktiekt og seniorrådgiver i Sintef Byggforsk

Bilene som selges i Norge er større enn før, noe utbyggere bør ta høyde for når de planlegger parkeringsarealet i ei boligblokk, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i Sintef.

Foto: Mikkel Moxness / Sintef

Økt salg av store biler

– Vi har ført statistikk over de 140.000 nybilene som ble solgt i 2020 og de 175.000 somble solgt i 2021. Kartleggingen viser at vi kjøper større biler enn tidligere. De er ikke nødvendigvis lengre, men de er bredere og tyngre, sier Kirkhus.

Tidligere hadde bilene bakhjulstrekk og romslig motorrom, noe som gjorde det enklere å vri forhjulene.

Nå er normen forhjulstrekk eller firehjulstrekk, og et fullstappet motorrom.

– Dette gjør det vanskeligere å snu forhjula, og bilene trenger mer plass for å manøvrere.

Les også Steinar har bygd sin egen Lamborghini – med deler fra hele verden og Ikea

Steinar Thyholdt har bygd sin egen Lamborghini – med deler fra hele verden og Ikea.

Sintef med nye anbefalinger

Sintef er derfor i gang med å revidere anvisningen om parkeringsplasser i Byggforskserien, der de anbefaler størrelsen på parkeringsplasser.

I byggteknisk forskrift står det at planløsningen skal være tilpasset sin funksjon.

– Dette er veldig generelt. Byggforskserien forteller hva det kan bety i praksis, og gir nyttige anbefalinger for de som bygger, prosjekterer og forvalter bygninger her i landet.

I dag anbefales det at en parkeringsplass er 2,5 meter bred. Nå vurderer Sintef å øke dette til 2,6 meter.

Er vegg eller søyle nær parkeringsplassen, må den være enda bredere for å være funksjonell.

– Funksjonen til en parkeringskjeller må være at du skal kunne parkere en vanlig bil, og komme inn og ut av bilen når den er parkert, sier Kirkhus.

Elling André Lillefuhr, advokat i Legalconsult Advokat AS

Advokat Elling André Lillefuhr mener plan-og bygningsloven burde sørge for at beboere i boligkomplekser sikres parkeringsplasser som fungerer.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Tvangsbøter

Det er stort press på arealer, og innimellom kommer tekniske installasjoner til som endrer de opprinnelige planene.

Det skjedde i boligkomplekset på Reppe i Trondheim.

– Her er det gitt tvangsbøter fra kommunen fordi prosjekteringen er ulovlig. Den fungerer ikke.

Det sier Elling André Lillefuhr, advokat i Legalconsult Advokat AS.

– På denne plassen har de en meter for lite på grunn av ei søyle som sperrer, og en vegg. Det skulle vært 5,60 meter, og de har bare 4,60 meter.

Beboerne har inngått forlik med utbygger, og fikk prisavslag som følge av problemene i parkeringskjelleren.

Statsforvalteren har senere opphevet ferdigattesten, og utbygger må betale tvangsbøter frem til tiltak er gjort som sikrer bedre parkeringsplass.

Tor Sommervold

Tor Sommervold gir ikke opp, og håper utbygger sørger for bedre parkeringsforhold i sameiet.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Kliner seg inntil veggen

– Flere av dørene kan ikke åpnes i denne parkeringsplassen. Det er vanskelig å snu, og enkelte må rygge bilen ut av garasjen. Ved en eksplosiv brann vil dette være livsfarlig, sier Lillefuhr.

Tor Sommervold er nabo av Stian Gurendal og Johanne Auran Pettersen.

Så langt har han klart å parkere uten å skrape opp lakken på bilen.

– Jeg har en god nabo som er flink til å kjøre bil, og som kliner seg helt inntil veggen. Så jeg har berget så langt.

Det er få centimeter klaring fra søylen, når bilen er parkert. Bakdøra kan ikke åpnes.

– Jeg tenkte på det da bilen var ny, for det kan fort bli gammelbil om du kjører feil...

Les også Unikt miljøprosjekt: Tilbyr kommunale leiebiler til innbyggerne

Tom Jensen i Trondheim kommune