Kan stoppe Brattøra

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har maktmidler som kan stoppe de omstridte planene om utbygging av høyhus på Brattøra i Trondheim.

Høyhus Brattøra

Bygging Brattøra
Foto: NRK

Flere har kritisert de planlagte byggene for å bli for høye og massive.

- Dersom det skulle bli aktuelt, kan et politisk flertall i fylket stanse utbyggingen gjennom sin innsigelsesrett, sier Arbeiderpartiets fylkespolitiker Hans Wendelbo.

- Dette er en såpass interessant sak, at det er naturlig å se hva som egentlig har foregått, sier Hans Wendelbo.

For høyt

Wendelbo synes likevel at det er betryggende at et politisk flertall i Trondheim nå har sendt tilbake planene om et gigantisk kongresshotell på Brattøra, nettopp fordi bygget blir for høyt og for massivt.

Sør-Trøndelag fylkeskommune var allerede for to år siden skeptiske til planene for Brattøra, og varsla da at de ikke ville godta hus som ble over sju etasjer høye.

Signalbygg

Hans Wendelbo både håper og tror at det ikke blir behov for å bruke makt mot byggeplanene på Brattøra.

Men dersom det skulle bli aktuelt, kan et politisk flertall i fylket stanse utbygginga gjennom sin innsigelsesrett.

- Hva er det som er signalbygget? Er det Nidarosdomen eller et hotell på Brattøra? Der var fylkeskommunen krystallklar på at vi ikke ønsket er hotellbygg på Brattøra som konkurrerer visuelt med Nidarosdomen, sier Wendelbo.