Jubler over oppdrettsnei

Motstanderne av torskeoppdrett i Trondheimsfjorden er glade for at fiskeridirektoratet sier nei til nye etableringer i Levanger.

Per Voll
Foto: Håvard Minsaas / NRK

– Dette var en gledelig avgjørelse, sier Per Voll.

Han er en av dem som har kjempet mot planene om torskeoppdrett i samarbeid med fiskere, Naturvernforbundet, elveeiere og andre interesser.

Les: Stopper omstridt torskeoppdrett

Uante konsekvenser

– Hvis lakseyngel på vei ut i havet hadde passert tett inntil et oppdrettsanlegg med torsk, kunne sykdommer lett blitt overført til yngelen. Det kunne ført til uante konsekvenser, mener Voll

Og det er nettopp det uante som er mye av bakgrunnen til at hele 15 klager kom inn mot søknaden om å etablere oppdrettsanleggene.

– Problemet er at slike inngrep i en fjord kan føre til endringer som ikke er reversible. Vi har for eksempel noen svært viktige gyteområder for den etablerte torskestammen i fjorden. Hvis rømt torsk med andre egenskaper og sykdommer blander seg med den opprinnelige stammen, er det vanskelig å forutse hva konsekvensene kan bli, sier Voll.


Han mener at næringa ikke har utviklet seg i takt med vitenskapen, og sier at dette egentlig er en delseier.

– Nå går vi i garderoben med pauseresultat 1-0. Det endelige målet er at vi ikke skal ha torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, en nasjonal laksefjord, i det hele tatt.

Glad fiskeforvalter

– Nei nå ble jeg glad, sier Anton Rikstad, fiskeforvalter ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Anton Rikstad

Anton Rikstad, fiskeforvalter ved fylkesmannens miljøvernavdeling.

Foto: Håvard Minsaas / NRK

– Jeg er spesielt fornøyd med at vedtaket fra fiskeridirektoratet slår fast at det ikke er miljømessig forsvarlig med oppdrett av torsk i en nasjonal laksefjord. Jeg håper vi i fremtiden slipper å se torskeoppdrett i noen av de nasjonale laksefjordene.

Debatt: Si din mening om torskeoppdrett i Trondheimsfjorden