Hopp til innhold

Jämtene får skyte 70 bjørner

Naturvårdsverket i Sverige åpner for at det kan skytes 243 bjørner under høstens jakt.

Bjørn
Foto: Tor Beisvåg

70 av dyrene kan felles i Jämtlands län, skriver Direktoratet for naturforvaltning på sine hjemmesider.

På landsplan er kvoten økt med ti i forhold til i fjor. I 2008 ble det skutt 213 bjørner i Sverige.

Bjørnejakten i Sverige starter 21. august og varer til 15. oktober.

Naturvårdsverket mener bjørnestammen i Sverige er på om lag 3.200 dyr. Bestanden er beregnet ut fra innsamling av ekskrementer. Svenskene har et mål om en minimumsbestand på 1.000 bjørner.