Norsk festival blir eget fag i USA

Interessen for verdens største studentfestival (ISFiT) har aldri vært større. Nå har den også blitt et eget fag ved et amerikansk universitet.

Studenter fra Coastal Carolina University

Studenter fra Coastal Carolina University som tar faget «Global Perspectives (ISFiT)».

Foto: Richard Aidoo

465 studenter fra 116 nasjoner har inntatt Trondheim og Studentersamfundet, klare for ti dager med ISFiT-festival.

Tidligere ISFiT-deltaker Richard Aidoo fra Ghana ble så begeistret for studentfestivalen, at han har inkludert den som et eget fag ved Coastal Carolina University i South Carolina.

Globale ideer

Studentersamfundet i Trondheim

Studentersamfundet i Trondheim huser ISFiT-festivalen.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK
Richard Aidoo

Professor Richard Aidoo har inkludert ISFiT som eget fag ved sitt universitet.

Kaja Juul Skarbø

Kaja Juul Skarbø er president for festivalen som strekker seg fra 7. til 17. februar.

Foto: Fotogjengen Studentersamfundet

Aidoo er i dag professor i faget «Global Perspectives (ISFiT)», og mener ISFiT hører hjemme i et fag som tar opp globale og internasjonale saker.

– Dette kurset kombinerer ISFiT-følelsen med konsepter og ideer om globalisering. I tillegg til å delta på festivalen, kommer studentene til å diskutere, lese og skrive forskningsartikler om forskjellige tema som økonomisk utvikling, naturlige ressurser, menneskehandel og global helse, sier han til festivalens hjemmeside.

Kaja Juul Skarbø er president for studentfestivalen, og mener det sier mye når universitetet valgte ISFiT som kilde da de skulle utvikle faget.

– Festivalen dekker mange interessante tema, og det er snakket om at den kunne ha vært en masteroppgave. Nå som den har blitt et eget fag, er det jo litt stas at det har oppstått så langt bort fra Trondheim. Men det sier noe om hvor viktig og stor festivalen har blitt, sier Skarbø til NRK.

Håper flere universitet følger på

Tema for årets festival er global handel, og i løpet av de neste elleve dagene skal nasjonale og internasjoale foredragsholdere snakke om alt fra eurokrisa, grønn økonomi og oljeleting i Arktis.

Studentene fra Coastal Carolina University er på plass, og skal skrive en eksamenoppgave fra oppholdet i Trondheim.

ISFiT-presidenten håper flere universitet vil følge på.

– Det er første gang vi prøver dette, og alt skal evalueres i ettertid. Men det hadde vært spennende om flere følger etter, sier Kaja Juul Skarbø.

6 000 søknader

Interessen rundt årets festival er enorm. Til sammen 6 000 søknader fra studenter i 154 land er kommet inn. Dette er en betydelig økning fra tidligere år, da mellom 3 000 og 4 500 studenter har søkt.

– Vi har ikke kapasitet til å ta i mot flere enn rundt 465 studenter. Vi har allerede problemer med å finne verter til de som kommer, sier Skarbø.

En egen komite velger ut deltakerne ut fra engasjement, motivasjon, interesser og hvor de kommer fra. Det er viktig for festivalen at alle skal ha mulighet til å være med.

Grunnen til rekordoppslutningen i år er at festivalen har nådd ut til flere.

– Vi har jobbet aktivt med kommunikasjon i år. Vi er i større grad til stede på sosial medier, samtidig som vi har rekruttert rundt 1 000 ambassadører rundt om i verden. I tillegg har vi utbredt kontakt med mange universitet, sier Skarbø.