Innbrudd på Søberg

Politiet har mottatt melding om innbrudd ved en bedrift på Søberg i Melhus. Det er borttatt en PC fra bedriften. Politiet er på stedet for åstedsundersøkelse