Ingrid Aune

Arbeiderpartiets Ingrid Aune i Malvik er en av landets yngste ordførere.

Ingrid Aune

MORMOR SOM FORBILDE: Ingrid Aunes mormor var en av de første kvinnene som hadde lønnet arbeid i bygda.

Foto: Morten Kjennerud / Arbeiderpartiet

Ingrid Aune hadde ikke sett for seg å bli ordfører i Malvik, men Arbeiderpartiet hadde et sterkt ønske om at hun skulle stille til valg.

Jeg tror på varme fellesskapsløsninger fremfor individorienterte løsninger. Jeg ønsker også langsiktighet og åpenhet i lokaldemokratiet. I tillegg var det kanskje på tide med et friskt pust inn i kommunestyresalene.

Ingrid Aune, ordfører Malvik

Hør hele intervjuet: