Sivert Moen

Arbeiderpartiet hadde hatt ordførerklubba i Midtre Gauldal i tjue år. Det synes Senterpartiets Sivert Moen var lenge nok.

Sivert Moen

JAKTET POSISJONER: For Sivert Moen var det viktig å få Senterpartiet inn på ordførerkontoret igjen. Han tok derfor på seg jobben som ordfører.

Foto: Midtre Gauldal kommune

Etter tjue år med ordfører fra Arbeiderpartiet ble det politisk skifte i Midtre Gauldal høsten 2015. De neste fire årene skal Senterpartiet, sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Bygdelista styre kommunen.

Vi er en landbrukskommune som har mye å tilby på råstoffsida. Vi produserer mat, tømmer og treindustri. Vi utnytter de ressursene som finnes i kommunen veldig godt.

Sivert Moen, ordfører Midtre Gauldal

Hør hele intervjuet med Sivert Moen: