Ikke fare for bebyggelse

Det er ikke umiddelbar fare for at lyngbrannen på Skatval skal spre seg til bebyggelse, ifølge politiet.