Mener studiekontrakten ved Høyskolen Kristiania er for vanskelig å skjønne

Forbrukerrådet har fått over ti klager på Høyskolen Kristiania de siste årene.

Pia Cecilie Høst

KRITISERER STUDIEKONTRAKTENE: Forbrukerrådet mener det ikke er godt nok at studentene må tolke for å skjønne innholdet i studiekontraktene ved Høyskolen Kristiania. Det sier jurist og avdelingsleder i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst, til NRK.

Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet

Den private høyskolen får kritikk for hvordan studiekontraktene er utformet. Forbrukerrådet mener det er for dårlig at unge studenter sliter med å skjønne kontraktene.

– Man må tolke veldig for å forstå innholdet. Det er ikke godt nok, slik vi ser det, sier jurist og avdelingsleder i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst, til NRK.

Forbrukerrådet har fått over ti klager på Høyskolen Kristiania de siste årene.

Kevin Sivertsen er en av studentene som har fått krav om å betale 50.000 kroner fordi han sa fra seg plassen sin ved Høyskolen Kristiania i Trondheim etter fristen. Han nekter å betale, og saken kan ende i retten.

– Det er ikke helt tydelig hva som er konsekvensen, hvis man ikke sier opp studieplassen i tide, sier Sivertsen til NRK.

Kevin Sivertsen

VIL IKKE BETALE: Kevin Sivertsen (til høyre) er fra Halden og er tidligere student ved Høyskolen Kristiania i Trondheim. Sivertsen nekter å betale skolepengene på 50.000 til skolen, og saken kan havne i retten. Her er han med sin far, Stig Sivertsen.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Medstudent vant frem mot skolen i rettssak

Som NRK tidligere har fortalt, vant en kvinnelig student frem mot Høyskolen Kristiania i Nedre Romerike tingrett i 2016. Hun sa ifra seg studieplassen sin for seint, men nektet å betale hele studieavgiften, som var i underkant av 50.000 kroner.

– Jeg synes kontrakten var ganske utydelig på hvilke følger det fikk, hvis man sa opp plassen sin for seint, sa den kvinnelige studenten til NRK.

Retten ga henne medhold, og mente konsekvensene av å si fra seg plassen for seint ikke kommer tydelig nok fram i kontrakten. I dommen står det:

«Det er strengt tatt unødvendig for en profesjonell aktør som håndterer forbrukerkontrakter å overlate til forbrukeren å trekke de siste slutninger fra vilkåret.»

Skolen anket saken til lagmannsretten, men anken ble avvist.

Skolen lager nye kontrakter

Høyskolen Kristiania er i ferd med å endre studiekontrakten – for andre gang siden 2016. Men det er ikke fordi kontrakten har vært for uklar, opplyser skolen til NRK.

– Det er ikke noen erkjennelse av at kontrakten som Kevin Sivertsen skrev under på ikke er god nok. I denne sammenhengen er det på grunn av sammenslåingen mellom Høyskolen Kristiania og Westerdals. Dermed må vi ha en ny studiekontrakt, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania, Stein-Oddvar Evensen, til NRK.

Tonje Hovde Skjelbostad

VIKTIG AT KONTRAKTENE ER TYDELIGE: Det mener avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjebostad.

Foto: Kimm Saatvedt

Forbrukertilsynet vil ha tydelige kontrakter

Forbrukertilsynet, som arbeider med urimelige vilkår i kontrakter, har kommet med flere innspill til skolen.

– Vi har påpekt at det er veldig viktig at det er tydelige vilkår og god informasjon, siden kontrakten er for en veldig ung målgruppe, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjebostad, til NRK.

Dessuten mener Forbrukertilsynet at skolen må gi skriftlig bekreftelse til studentene som sier opp studieplassen sin – uavhengig om studentene sier opp muntlig eller skriftlig.

Bevisbyrden ligger på studentene, men tilsynet mener skolen bør være behjelpelige i en slik prosess.

– Vi har gode rutiner for å fange opp muntlige og skriftlige utmeldinger innen fristen. Men for studenten selv og høyskolen er det viktig med skriftlig dokumentasjon i oppsigelsesprosesser, slik at vi unngår eventuelle misforståelser. Tydelig frister gir forutsigbarhet og rettferdighet for alle våre studenter, sier Evensen.

Høyskolen Kristiania

FLERE STUDIESTEDER: Høyskolen Kristiania har avdelinger og studenter både i Oslo, Bergen og Trondheim.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK