Hopp til innhold

Anke avvist i Vibeche-saken

Høyesterett har avvist en anke i Vibeche-saken i Trondheim. Ei 36 år gammel kvinne, dømt til 13 års fengsel for medvirkning til drapet, anket over saksbehandlingsfeil.

Vibeche Sofie Falck Danielsen

Vibeche Sofie Falch-Danielsen ble drept 16.januar i 2014. Kroppen hennes ble funnet i Nidelva flere dager senere

Foto: Familien/NRK

Vibeche Sofie Falch-Danielsen ble drept 16.januar i 2014. Kroppen hennes ble funnet i Nidelva flere dager senere. En mann ble i 2015 dømt til 13 års fengsel for å ha drept henne, og under rettsaken mot ham pekte han ut sin daværende samboer som medskyldig. Hun ble av en enstemmig Frostating lagmannsrett i mars i 2016 kjent skyldig, og dømt til 13 års fengsel.

Vibeche Danielsen

Lagrettssalen i Tinghuset i Trondheim

Foto: Kari Sørbø / NRK

Saksbehandlingsfeil

Anken baserer seg på at den dømte og hennes forsvarer fikk vite at det ble brukt kommunikasjonskontroll mot henne først etter at hun ble dømt. I følge straffeprosessloven har hennes forsvarer følgelig ikke fått tilgang til alle dokumentene i saken, og dermed ikke en rettferdig rettergang.

Ingen konsekvens for kjennelsen

Påtalemyndigheten bestrider ikke at det faktisk er gjort en saksbehandlingsfeil. Men etter deres syn er denne ikke av en slik art at feilen har virket inn på domfellelsen. Her får de støtte fra Høyesterett, og anken ble i går, fredag, avslått. Dommen på 13 års fengsel for medvirkning til drap er altså rettskraftig.