Høy fart Snåsa

UP har avholdt laserkontroll på E6 ved Snåsaheia. Sju førere ble ilagt forenklet forelegg, hvorav høyeste hastighet ble målt til 112 km/t i 80-sonen, noe som gir en bot på 10200 kroner.