Hopp til innhold

Her går de nye veier for å bedre eldreomsorgen: – Alle må bidra

Melhus har fått pris for arbeidet med å gi eldre og demente meningsfulle liv. Det har de ikke klart uten hjelp fra frivillige, innrømmer kommuneledelsen.

Sigrid Aarhuaug (t.h.), Horg bofellesskap, og sanitetskvinnene ? (t.v.) og Bjørg Trøen.

GODE HJELPERE: Besøk av frivillige fra den lokale sanitetsforeningen gir fine avbrekk for beboerne ved Horg bofellesskap. Her er Sigrid Aarhaug (t.h.) i samtale med Synnøve Sterten og Bjørg Trøen.

Foto: Karoline Opsal / NRK

«Hundre år i eget hjem» er slagordet i Melhus kommune i Trøndelag.

Målet er at innbyggerne skal ha gode dager i alderdommen.

Derfor satser de på å tilby bofellesskap med fast bemanning for eldre og hjelpetrengende.

Fikk pris

Kommunen fikk «Leve hele livet»-prisen 2022, for dreiningen de nå gjør i eldreomsorgen.

– Vi legger vekt på trygghet, ernæring og aktivitet. Målet er å skape gode hverdager.

Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten i Melhus kommune

Siri Busklein, avdelingsleder for hjemmetjenesten i Melhus kommune.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det sier Siri Busklein, avdelingsleder for hjemmetjenesten i Melhus.

Når de ansetter ser de etter interessene til de som skal jobbe i bofellesskapene.

Vi vet jo at det ikke er noen helbred for kognitiv svikt, så vi må finne andre piller. Her er det miljøpillen som er viktig.

Om noen trenger helsehjelp tar de kontakt med ambulerende team fra hjemmetjenesten, som har base like ved.

Turdag ved Horg bofellesskap - grilling ved den åpne hytta Moheim på tunet.

Den åpne hytta på tunet utenfor bofellesskapet brukes mye til ulike arrangementer for beboerne.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Alle må bidra mer

At Melhus går nye veier i eldreomsorgen blir verdsatt av fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren i Trøndelag.

– Familien, naboer, venner og frivilligheten – alle må bidra skal gamle og pleietrengende sikres god omsorg i framtida, sier han.

Helseminister Ingvild Kjerkol har nylig uttalt at hver enkelt av oss må gjøre mer for å planlegge for en alderdom.

Den erfarne fylkeslegen mener det offentlige ikke vil evne å ha like stor del av ansvaret for omsorgen fremover, som i dag.

Mangelen på kompetanse og personell er allerede et stort problem i sektoren.

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag.

Foto: Morten Andersen / NRK

Les også Helseministeren sier kommunene må ta grep i eldreomsorgen

Ingvild Kjerkol taler på helsekonferanse

Mangler arbeidskraft

– Det blir stadig vanskeligere å rekruttere personer til pleie og omsorg. Ikke fordi jobbene er upopulære, men fordi vi får færre i arbeidsdyktig alder fremover, sier Vaage.

Aldersgruppen fra 80 år og oppover øker med 381.000 frem til 2050, anslår SSB.

I samme periode øker antallet i arbeidsfør alder med 55.000 personer.

– Hvor skal vi hente arbeidskraften fra, spør Vaage.

Som tilsynsmyndighet ser han hvordan de strever rundt i kommunene i dag.

– Det er for lite bemanning, høyt sykefravær, «turn over» og kultur som ikke får utviklet seg til det bedre. Vi må satse på kvalitetsarbeid, forbedring og god ledelse.

Selv håper han at barna ikke flytter langt unna.

– Det er ikke sikkert de bør flytte til en annen kommune når kona mi og meg blir eldre. Det kan jo hende de tjenestene vi får blir dårlige.

Les også Fylkeslegen: Trondheim kommune brøt loven da Alf Ingar (67) døde på sykehjem

Alf Ingar Selven sitter i en blå genser i rullestolen sin. Her har han nettopp flyttet inn på Klæbu helse- og velferdssenter

Suksess med langvakter

Også i Melhus er de bekymret for økningen i antall eldre – noe som gjør at de trenger bistand fra frivillige.

Medlemmer i den lokale sanitetsforeningen er viktige støttespillere. Innimellom tar de beboerne med på tur i nærområdet.

– Det er jo for å hjelpe til, og prøve å få folk litt ut. Når vi er innom får de også andre å snakke med enn dem de møter til daglig.

Det sier Kari Irene Løhre, en av de frivillige i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Kari Irene Løhre, frivillig i Norske kvinners sanitetsforening og

Kari Irene Løhre fra Norske Kvinners Sanitetsforening er en av dem som stiller opp for å hjelpe andre i Melhus. Her i god samtale med Finn Waldemarsen fra Horg bofellesskap.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

De arrangerer såkalte Kløverturer også for flere i kommunen, for å gjøre noe hyggelig både for seg selv og andre.

– Det betyr veldig mye for de som bor her. De kommer ut, får frisk luft og er i fysisk aktivitet, sier Anita Grønli, hjelpepleier ved Horg bofellesskap.

Hun stortrives i jobben, og sier de gjør mye som beboerne opplever som positivt.

De ansatte går 12-timers vakter, noe som også har gitt trivsel og stabilitet på arbeidsplassen.

– Vi lever jo med dem, og beboerne blir mer trygge på oss. Vi slipper vaktskifter, som ofte skaper uro i denne gruppen. Langvaktene gir også mer sammenhengende fri.

Per Tore Høiseth (t.v.), beboer og Anita Grønli, hjelpepleier ved Horg bofellesskap.

Hjelpepleier Anita Grønli trives godt i jobben ved bofellesskapet. Her sammen med Per Tore Høiseth, Finn Waldemarsen og Sigmund Foss.

Foto: Karoline Opsal / NRK
Ansatte sier de bryter loven på jobb og pårørende frykter grove forsømmelser. Hvordan er det på norske sykehjem?

Ansatte sier de bryter loven på jobb og pårørende frykter grove forsømmelser. Hvordan er det på norske sykehjem?