Hopp til innhold

Fylkeslegen: Trondheim kommune brøt loven da Alf Ingar (67) døde på sykehjem

Alf Ingar Selven døde etter tre uker på sykehjem. Nå har Statsforvalteren konkludert med brudd på forsvarlige helsetjenester.

Alf Ingar Selven (67)

GIKK NED I VEKT: Alf Ingar Selven døde i mars. Hans pårørende mener han sultet i hjel. Det er knapt tre uker mellom at disse to bildene ble tatt.

Foto: Privat

Alf Ingar Selven flyttet fra det kommunale bofellesskapet Sagmyra til det kommunale sykehjemmet Klæbu helse- og velferdssenter i mars i år for å få et bedre liv.

I stedet endte han med å sulte og tørste i hjel, mener søsknene hans. NRK fortalte historien om Alf Ingar og Klæbu helse- og velferdssenter i sommer.

Statsforvalteren i Trøndelag opprettet tilsyn med Trondheim kommune. Nå har de konkludert:

– Trondheim kommune har brutt krav til forsvarlighet og også krav til journalføring, sier fylkeslege Jan Vaage til NRK torsdag morgen.

Les også Kurt og Laila fikk sjokk da broren Alf Ingar brått lå for døden – mener han sultet og tørstet i hjel

Vi ser bakhodene til Kurt Selven og Laila Engvik. De sitter og ser på et bilde av en smilende Alf Ingar iført caps. Det står skrevet Alf Ingar med store bokstaver over bildet.

Skal ikke ha fått i seg nok næring

Loven krever at pasienter skal få forsvarlig helsehjelp. I Alf Ingar-saken mener Statsforvalteren å ha avdekt store mangler i pleie, stell og journalføring. Vaage sier saken er alvorlig.

– Vi har en person som flytter fra et omsorgsnivå i Trondheim til et annet, fordi han har fått større behov. Så oppleves det at han får mindre pleie og omsorg på et høyere nivå enn det han fikk i bo- og aktivitetsboligen. Det endte med at denne klienten døde etter tre uker på sykeheim.

Jan Vaage

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Går gjennom rutiner

Kommunalsjef for helse– og velferdssentrene i Trondheim, Siri Ekle Skaanes, sier de tar rapporten fra Statsforvalteren på dypeste alvor.

Vi er veldig lei oss for utfallet av saken, og vil nok en gang beklage overfor de pårørende. Dette er en sak vi gjerne skulle vært foruten, sier hun.

Hun sier at de har satt i gang mye av det som påpekes i rapporten. Det skal sikre at det samme ikke skjer igjen. Kommunen har satt inn forsterket støtte til Klæbu helse og velferdssenter.

Skaanes sier at det skal sikre innføring av gode rutiner. Det er da fokus på vekt, ernæring og når pasienter kommer fra andre tjenester. Det er i tillegg jobbet med gode rutiner for pårørendesamarbeid og dokumentasjon.

Skaanes mener bemanninga ved helse og velferdssentre i Trondheim er knapp. I forslaget til kommunedirektøren foreslår de å styrke bemanninga med 18 millioner neste år.

Siri Ekle Skaanes, kommunalsjef helse- og velferd, Trondheim

Kommunalsjef for helse– og velferdssentrene, Siri Ekle Skaanes, sier kommunen ser på sine rutiner på nytt.

Foto: Bent Lindsetmo

Alf Ingars bror: – Jeg er ikke overrasket

Statsforvalteren kan ikke si at det er en direkte sammenheng mellom dødsfallet og pleien Selven fikk.

– Men det vi ser, er at man ikke greide å ivareta den kompetansen som var bo- og aktivitetsboligen når pasienten kom til helse- og velferdssenteret, sier Vaage.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg regnet med at de kom til denne konklusjonen. Jeg står fortsatt for at Alf Ingar sultet i hjel og at han var dehydrert.

Det sier Kurt Selven, storebroren til Alf Ingar. Han bebreider seg selv fortsatt mye.

Kurt Selven lener seg over gelenderet på en veranda i et terrassehus. Hun ser alvorlig inn i kamera.
Foto: Morten Waagø / NRK

– Jeg hadde aldri i verden gått med på å sende Alf Ingar til sykehjemmet hvis jeg hadde visst alt dette. Jeg håper Trondheim kommune lærer av denne saken, sier Selven.

Målet hans med å klage til Statsforvalteren og å stille opp i media, var å bidra til at ingen pleietrengende i fremtiden opplever det samme som hans bror.

Kurt Selven har vært i møte med kommunen for å komme med forslag til hvordan slikt ikke skal skje. Han er svært opptatt av at bemanningen må bli bedre – og at riktige vurderinger må gjøres før en pasient flyttes til et sykehjem.

Gjorde ikke nok for å finne ut hvorfor

I tilsynsrapporten påpekes at ansatte ved bo- og aktivitetstilbudet strakte seg langt for å overføre nødvendig kunnskap om pasientens sykdommer, utfordringer og tilstand, men at sykehjemmet ikke hadde noe system for å ta imot denne kunnskapen.

Statsforvalteren mener det viste seg at Selven ikke fikk i seg nok næring, og at han hadde en betydelig redusert helsetilstand etter flyttingen. Selv om han i løpet av relativt kort tid bar preg av å bli stadig sykere og gikk ned i vekt, gjorde ikke sykehjemmet grundige nok undersøkelser for å finne ut hvorfor, ifølge Statsforvalteren.

De trekker frem at kommunen sviktet, ikke fulgte egne rutiner ved flere anledninger og at tilsynslegen ved sykehjemmet ikke foretok grundige nok undersøkelser.

Klæbu helse- og velferdssenter
Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Må svare på flere konkrete spørsmål

Noe av det Trondheim kommune får kritikk for, er altså mangelfull journalføring. Statsforvalteren mener journalføringen har vært såpass dårlig, at de har slitt med å ettergå de faktiske forholdene.

Når pasienten blir så mye dårligere på kort tid, skal kommunen ha system for å sette inn tiltak, sier Vaage.

Nå er Trondheim kommune bedt om å gi Statsforvalteren flere konkrete svar:

  • En beskrivelse av hvordan ledelsen følger med på at beboerne ved sykehjemmet mottar de helse- og omsorgstjenester de har behov for.
  • En redegjørelse for hvordan kommunen vurderer sammenhengen mellom bemanning og beboernes behov for helse- og omsorgstjenester ved sykehjemmet.
  • En redegjørelse av hvilke faktorer som medførte at kommunens egne interne rutiner ikke ble fulgt ved sykehjemmet.
  • Hvordan ledelsen vil sikre at journalføring skjer i tråd med lovkravene i fremtiden.

– Vi er opptatt av at kommunen må bruke denne situasjonen til læring, slik at noe lignende ikke kan skje igjen, sier fylkeslegen til NRK.