Trondheim kommune hever avtale med vikarbyrå

Trondheim kommune har ikke tillit til at vikarbyrået Konstali Helsenor AS vil følge Arbeidsmiljøloven.

Helsenor innrømmer lovbrudd

Administrerende direktør i Helsenor Svein Konstali.

Foto: NRK

– Det er jo avdekket vesentlig mislighold av avtalen fra Helsenors side. Trondheim kommune har ikke tillit til at vikarbyrået skal klare å oppfylle bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, sier kommunaldirektør Anne Behrens til NRK.

– Brøt Arbeidsmiljøloven

Tidlig i mars vedgikk selskapet at de hadde brutt Arbeidsmiljøloven, selskapet hevdet det skjedde for å prioritere pasientene.

18. mars ble selskapet varslet om at avtalen med Trondheim kommune kunne bli hevet, skriver kommunen i en pressemelding.

Da ble de også gikk en mulighet til å rette opp avvik og redegjøre for hvordan man skulle sikre at Arbeidsmiljølovens bestemmelser skulle følges, heter det.

Nå hever altså kommunen avtalen, vikarene fra byrået vil få anledning til å jobbe ut april måned.

– Rydd opp i egne brudd

Administrerende direktør i Helsenor Svein Konstali sier til NRK at de har fulgt arbeidstidsbestemmelsene til punkt og prikke i det siste, og at det er trist at kommunen nå hever avtalen.

– Vi har vært i Trondheim i ni-ti måneder, og det har vært veldig flott, sier Konstali.

Han sier at Norge har for få folk innen pleie- og omsorg, og at spørsmålet er hvem som skal bryte arbeidstidsbestemmelsene.

Han viser også til undersøkelsen som viste at kommunen hadde 26.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2010.

– Jeg registrerer at kommunen sier at vi ikke tar dette på alvor, men de må se på sine egne brudd og rydde opp i disse nå. Vi har ryddet opp i våre, sier Svein Konstali til NRK.

Egne ansatte

Hver uke har selskapet levert 20-30 sykepleiere til Trondheim kommune. Og Konstali tror kommunen vil få problemer med å finne nok vikarer etter 1. mai.

Anne Behrens sier kommunen nå er i gang med å se på muligheten for å bruke egne ansatte i større grad.

– Nå kan vi også få erfaringer fra de enhetene som overhode ikke bruker vikarbyråer, og så har vi fremdeles en rammeavtale med tre andre vikarbyråer, sier kommunaldirektøren.

4.600 personer fordelt på 3.075 årsverk jobber innen helse og velferd i Trondheim kommune.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.