Hopp til innhold

Her er Norges første dyrepoliti

I dag ble prøveprosjektet med dyrepoliti startet opp i Sør-Trøndelag politidistrikt. Sammen med Mattilsynet ønsker politiet nå å øke fokuset på blant annet vold mot dyr.

Norges første dyrepoliti

Norges første dyrepoliti: F.v.: Marius Rønningen, miljøkoordinator, Tina Mariell Værnes, politiadvokat, Karine Larsen, etterforsker.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Gjennom å styrke politiets og Mattilsynets innsats med å avdekke dyrekriminalitet, så ønsker vi å bedre dyrevelferden i Norge, fortalte politiadvokat Tina Mariell Værnes under presentasjonen av prosjektet.

Både landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, beredskaps- og justisminister Anders Anundsen og finansminister Siv Jensen var til stede da politiet og Mattilsynet i dag la fram planene for Norges første dyrepoliti.

Regjeringa har satt av tre millioner kroner til prosjektet som skal vare i tre år.

– Dette er et stort løft i kampen mot dyrekriminalitet. Nå viser regjeringen at den tar dette på alvor, sa justisminister Anders Anundsen.

Tettere samarbeid

Foreløpig er tre politifolk tilknyttet prosjektet, men politiet ønsker å ansette ytterligere én person i prosjektet.

Målet er å utvikle samarbeidsmetoder som knytter politiet tettere sammen med Mattilsynet.

– Tidligere har det vært sånn at Mattilsynet har brukt mye tid på undersøke og så anmelde forhold til politiet. Når det er gjort så har ikke vi gjort noe mer før vi eventuelt er blitt innkalt som vitner i en rettssak. Det skal vi unngå i framtida, sa jurist i Mattilsynet, Mona Blom Ross.

– Det har vært mye godt samarbeid mellom politiet og Mattisynet tidligere også, men det har vært litt for saks- og personavhengig. Vi ønsker å heve samarbeidet generelt og i forbindelse med enkeltsaker, sa politadvokat Tina Mariell Værnes.

Uoppdaga dyretragedier

Dyretragedie Fosnes

Politiet oppdaga 92 døde dyr på en gård i Fosnes i mars. Dyrene hadde ligget lenge før det ble oppdaget.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Bakgrunnen for prøveprosjektet av dyrepolitiet er en politisk erkjennelse på at både politiet og Mattilsynet ikke har vært gode nok til å avdekke lovbrudd mot dyr.

Få saker blir anmeldt og enda færre blir dømt for lovbrudd mot dyr.

På Jøa i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag ble det i mars oppdaget 92 døde kyr i et fjøs. En gårdbruker med store personlige problemer hadde latt dyrene sulte i hjel. Da hadde dyrene trolig vært uten tilsyn siden juletider.

Verken Mattilsynet eller politiet hadde ikke vært i stand til å avdekke tragedien, på tross av at det var flere tegn på at ting ikke var som det skulle.

Prøveprosjektet med dyrepoliti skal bedre velferden for dyr i Norge.

Prøveprosjektet med dyrepoliti skal bedre dyrs velferd i Norge.