Hopp til innhold

Helsevesenet overtar ambulansene

Helseforetakene skal selv drive ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. Det går styret i Helse Nord-Trøndelag inn for.

Ambulanse

Helsepolitikerne i Nord-Trøndelag vil selv overta driften av ambulansene i fylket.

Foto: Ole Johan Ramfjord / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ambulansene er i dag drevet av private aktører, men dette kan det nå bli slutt på fra 1. januar 2013. Det er styret i Helse Midt-Norge som avgjør saken 5. mai.

– Bedre beredskap

De privatdrevne ambulansene i fylket har gode faglige skussmål, og styreleder Steinar Aspli understreker også at de er fornøyd med tjenestene som har vært levert.

Steinar Aspli

Styreleder Steinar Aspli i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: Privat

– Men akuttberedskapen blir bedre ivaretatt hvis sykehusene har ansvaret. De blir en del av akuttilbudet ved sykehusene. Da oppnår vi bedre samkjøring, bedre kompetanseutvikling, og dermed bedre kvalitet, sier styreleder Steinar Aspli.

Styret i Helse Nord-Trøndelag vedtok på dagens møte med sju mot to stemmer å gå for en offentlig overtakelse av ambulansetjenesten.

Flaat tapte kampen

Styret valgte også å gå mot innstillingen fra foretakets direktør, Arne Flaat. Han ønsket nemlig det skulle gå ytterligere fem år før det offentlige overtok ambulansene, for å få en glidende overgang. Men i dag ble han i mindretall.

– Å drive ambulanse er dyrt, og å overta tjenesten koster mer enn det smaker sier styremedlem Siw Bleikvassli. Hun var en av de to som stemte for fortsatt privat drift.

– Drift i egen regi vil koste mye mer enn å la private drive. Vi snakker om årlige ekstrautgifter på mellom 12 og 40 millioner kroner i Helse Nord-Trøndelag. Penger vi kunne brukt til andre gode formål, sier hun.

Samtidig lovte styret i Helse Nord-Trøndelag å redde ambulansene i utkantene av fylket. På dagens styremøte bestemte helseforetaket at de selv skal bestemme hvor ambulansene skal ha base.

Ambulansene reddet

– Det betyr at ambulansen i Snåsa, Røyrvik og Lierne er reddet, sier styreleder i Helse Nord-Trøndelag, Steinar Aspli.

– Dette er en del av vårt ansvar for å drive helsetjenester i Nord-Trøndelag, og det bør vi få bestemme selv. Jeg har god tro på at vi får gjennomslag for dette hos styret i Helse Midt-Norge, avslutter Steinar Aspli.

Siste fra Trøndelag