Helsemilliard til Trøndelag

Statsbudsjettet legger opp til at helsetilbudet i Midt-Norge styrkes. Helseregionen får 1 milliard kroner mer til drift og investeringer neste år.

Sykesenger
Foto: Scanpix / SCANPIX

St. Olavs hospital får drøyt 400 millioner kroner ekstra i tilskudd neste år til sykehus-utbyggingen på Øya. Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almid, mener sykehusene nå vil klare å få regnskapene i balanse i 2008.

Kolbjørn Almlid
Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

- Vi kan behandle flere pasienter, og vi vil få bedre ballanse i regnskapene, sier Almlid. Han sier at 2008 vil bli et betydelig lettere år for St. Olavs enn 2007 har vært, men påpeker at sykehuset ikke på langt nær er ferdig med omstillingene og effektiviseringene.