Hopp til innhold

Helse Midt-Norge skal teste nytt journalsystem

Helse Midt-Norge skal teste ut en ny løsning for pasientjournaler, som senere skal omfatte hele landet.

Helseminister Bent Høie (H)

Helseminister Bent Høie tror prosjektet med elektroniske pasientjournaler vil knytte helsesektoren sammen, og det skal bli tryggere for pasienter.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Vi har et ønske om å få en innbygger i en journal i helsetjenesten. Vi har nå bestemt at Helse Midt-Norge skal være piloten på dette prosjektet, sier helseminister Bent Høie.

Helse Midt-Norge har blitt valgt ut til å teste ut en ny løsning for pasientjournaler, mye fordi det allerede er satt igang en reform av dagens journalsystem.

– Helse Midt-Norge har allerede gjort en god jobb med å planlegge en løsning hvor de også har fått med seg kommunene. De er i en situasjon der de er nødt til å investere i et nytt pasientjournalsystem, og det ville vært meningsløst om Helse Midt-Norge hadde gjort den type store investeringer uten at det inngikk i det som skal være en framtidig nasjonal løsning, sier Høie.

Bra for pasientene

Pasientjournal. Illustrasjon

Helse Midt-Norge skal teste ut en ny løsning for pasientjournaler.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

– Det er et veldig stort og viktig prosjekt, som først og fremst vil komme innbyggerne, pasientene og kommunene i Helse Midt-Norge til gode. Det vil også gjøre at Midt-Norge vil få en sentral rolle i utviklingen av det som forhåpentligvis skal bli en framtidig nasjonal løsning, forklarer Høie.

Målet med prosjektet er at innbyggerne skal ha en felles journal og at informasjonen om pasientene skal følge med mellom kommuner, sykehus og annen type spesialisert behandling. Det skal bli større trygghet for pasientene om at vesentlig informasjon blir mer tilgjengelig og at helsetjenesten blir mer hengende sammen.

– Det blir enklere og tryggere for pasientene og de som jobber i helsetjenesten. Det vil bli mindre byråkrati og mer tid til pasientbehandling, sier helseministeren.

Har blitt prøvd før

Det har blitt gjort forsøk på å få elektroniske pasientjournaler uten særlig hell, nå tror Høie det skal bli lettere å få til et nasjonalt system.

– Det ble utviklet mange ulike løsninger for elektroniske journaler, men det var ikke etablert noe system for nasjonal styring og vi hadde heller ikke noe lovverk som la til rette for dette. Nå har vi ryddet opp i det og fått et nytt lovverk og vi har etablert nasjonal styring og vi er nå klare for å ta neste steg, forteller Høie.

Hvilket journalsystem norske pasienter skal inn i blir klart etter en anbudsrunde.