NRK Meny
Normal

Håper NVEs nei til utbygging vil veie tungt

Planene om kraftutbygging i Trongfossen i Namsen var tema da Naturvernforbundet møtte representanter fra departementer og politikere onsdag

Trongfossen

Trongfossen i Namsen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Foto: Margrethe Miljeteig / NRK

– Vi har møtt ledelsen i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljøverndepartementet for å legge fram behovet for å beskytte noen elver mot den massive kraftutbyggingen som vi nå ser truer norsk elvenatur, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Som NRK fortalte tirsdag går forbundet til kamp for å hindre kraftutbygging i tre vassdrag.

Bevaring av Trongfossen i Namsen er en av de viktigste sakene Naturvernforbundet nå slåss for, sier Haltbrekken.

– Dette er jo en fantastisk foss øverst i Namsen, her bor namsblanken og det er ikke noen tvil om at en utbygging vil ha veldig negative konsekvenser for en art som vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på.

Møtte politikere

Organisasjonen møtte også representanter fra Kristelig Folkeparti og Høyre.

– De har alle sammen gitt uttrykk for at dette har vært lærerikt, det er ingen av dem som vil komme med noen løfter.

Norges vassdrags- og energidirektorat har sagt nei til utbyggingen. Det mener Haltbrekken må veie tungt, og han håper også at politikerne synes det samme.

Lokalt ønske om utbygging

Både Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsskogan kommune ønsker en utbygging av Trongfossen.

Stian Brekkvassmo

Ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) sier at de har et stort ansvar når det kommer til forvaltning av natur, og at de har sagt ja etter en samlet vurdering.

– Det er en politikers oppgave å ta en totalvurdering, vi har kommet fram til at de positive effektene er større enn de negative.

Ordføreren mener at bare en liten del av namsblankens leveområde blir berørt. Han viser også til at 44 prosent av vassdraget er vernet og at 45 prosent allerede er utbygd.

– Det er jo ikke sånn at hele regionen vår skal se ut som betongmurer.

Han synes det er legitimt at Naturvernforbundet nå jobber for at fossen skal bevares.

– De er en interesseorganisasjon som jobber for sin sak, og de jobber jo godt og har full rett til å prøve og påvirke embetsfolk og politikere. I kommunestyret blir Naturvernforbundet en av mange parter vi er nødt til å høre på, i noen saker har vi samme synspunkt og noen ganger har vi det ikke. Sånn skal demokratiet fungere i Norge.

Det planlagte kraftverket kan gi strøm til 6000 husstander.

Video fra Trøndelag

Sammen med bestefar og Tynset-torader´n