Her sluttet halvparten av lærerstudentene

Nesten halvparten av dem som begynte på lærerutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag høsten 2010 har sluttet.

Rotvoll, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag på Rotvoll.

Foto: Margareth

434 studenter startet på lærerutdanningen, nå er det 236 igjen, skriver Høgskoleavisa.

25 prosent sluttet i løpet av det første året, ti prosent gav seg året etter.

Ulike årsaker

– Jeg ble veldig overrasket og bekymret da jeg begynte som dekan her og fikk vite at så mange som begynte i 2010 hadde falt fra da vi hadde kommet til høsten 2011. Vi bestemte oss for å ringe opp alle som hadde sluttet og høre om årsakene til det, sier dekan Camilla Nereid ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning til NRK.

Hun sier at de håpet å finne én årsak de kunne ta tak i, men slik gikk det ikke.

– Forklaringene på at de hadde sluttet sprikte i alle retninger.

Nereid forteller at noen pekte på at de var for høye faglige krav, mens andre mente kravene var lave.

– Men det de fleste sa var at de fant ut at dette yrket ikke passer for meg. Det var basert på hvordan de hadde opplevd det å være ute i praksis.

Flere lærere og samtaler

Dekanen forteller at de møter utfordringen med frafall ved å fortsatt ta inn for mange studenter, men at de oppretter flere klasser og har ansatt mange flere lærere.

– Antallet studenter per lærer er mye lavere nå enn før. Nå er det maksimalt 35 studenter per klasse, når det blir mindre grupper vi har tro på at lærerne kan bygge relasjoner til studentene de skal undervise og skape et bedre læringsmiljø.

I tillegg innkalles alle førsteårsstudentene til en samtale. Her blir de blant annet spurt om hvordan det går med studiet og hvordan de har det.

De prøvde også å innføre obligatorisk frammøte til all undervisning for førsteklassingene, men det hadde ikke effekt.

Færre i 2011-kullet sluttet

HiST er ikke alene om å ha stort frafall fra lærerutdanningen.

– Vi ser at det er høyt frafall for 2010-kullet generelt i Norge og at frafallet har gått ned når det gjelder 2011-kullet. Det er en indikator på at utdanningen har fått satt seg og at det går litt bedre, men det er jo fortsatt høye frafallstall.

Rundt 30 prosent av dem som startet på lærerutdanning i 2011 sluttet etter to år, enkelte institusjoner har et frafall på over 40 prosent, forteller dekan Camilla Nereid.

Dekanen sier hun er lei seg for negative oppslag om lærerstudenter i media, og sier at hun ikke tror at de er latere enn andre studenter.