Grunneierne anker til Høyesterett

Åtte grunneiere i Meråker som er i strid med Meraker Brug om en rundt 350.000 mål stor eiendom, anker saken inn for Høyesterett.

Tore Øien og Bjørn Strid

Grunneierne Tore Øien og Bjørn Strid fortsetter kampen mot Meraker Brug.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Grunneierne har tapt saken både i jordskifteretten og senest i Frostating lagmannsrett i desember.

– Feil saksbehandling

Nå har grunneierne sendt anke til Høyesterett og der angripes dommen i lagmannsretten både for faktiske forhold, feil saksbehandling og uriktig rettsanvendelse, opplyser grunneierne.

– Dommen bygger på misforståelser av sentrale dokumenter, heter det blant annet i anken, hvor det legges ned påstand om at Meraker Brug frakjennes eiendomsretten til de omstridte arealene. Subsidiært kreves det at lagmannsrettens dom oppheves.

Grunneierne mener de har krav på den rundt 350.000 mål store eiendommen, og ønsker å rette opp en historisk og faktisk urett, som de hevder selv.

– Håpet er at landets høyeste dommere skal gi bygdefolket, ikke bare i Meråker, tilbake tilliten til at rettssamfunnet fungerer også for dem som står langt unna kapital- og makteliten, mener grunneierne.

Flere hundre år

Både jordskifteretten og lagmannsretten mener imidlertid at Meraker Brug eier eiendommen det strides om, og grunneierne måtte da også betale saksomkostninger på 156 500 kroner.

Under rettssaken kom det fram at dette er en sak med røtter flere hundre år tilbake i tid, og eiendommen har tidligere hett både Merakergodset og Meraker allmenning.

Grunneierne har hevdet at Meraker Brug ikke kan legge fram noe skjøte eller matrikkel som viser at de eier den omstridte eiendommen, men har så langt ikke nådd fram. Nå håper de Høyesterett vil se på saken.

Meraker Brug eier 1,3 millioner mål i Meråker, Stjørdal og Malvik. Hovedsakelig i Meråker, og dette tilsvarer 88 prosent av arealet i Meråker kommune. Selskapet hadde i 2014 29,9 millioner kroner i inntekter og et resultat før skatt på 11,7 millioner. Meraker Brug har i dag rundt 15 ansatte.

Norges Høyesterett

Grunneierne håper nå at Høyesterett vil behandle saken.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix