Hopp til innhold

Solid laksestart i flomstore elver

Da årets laksefiske startet ved midnatt var det for første gang tomt for utenlandske laksefiskere. Fra 15. juni får laksefiskere komme fra Danmark, og dansken Tommy Andersen gleder seg stort.

Uvanlig stor sjøørett fisket i Namsen ved laksestart

STOR BEGEISTRING: Gunnar Melting og Kristian Anrtsen ble overrasket da de dro opp en uvanlig stor sjøørett på fem kilo under laksestarten i Namsen.

Foto: Privat

De 10.000 utenlandske laksefiskerne som pleier å komme til Norge hvert år, må foreløpig holde seg hjemme.

Laksefiske er i gang fra 1. juni i mange norske lakseelver.

Varme og snøsmelting fører til at det er mye vann i elvene og mange steder har det vært en særs rolig start på årets sesong.

I år er forskjellene store. Siden midnatt er det dratt opp store mengder fisk i Namsenvassdraget i Trøndelag. Den største var på 15 kilo og ble fisket Stein Gunnar Rønning og Nils Bakken. I tillegg ble det dratt opp en uvanlig stor sjøørett på fem kilo av Gunnar Melting og Kristian Arntsen. For fiskerne langs Gaula, en av Trøndelags hovedarenaer for laksefiske, har det vært lite fangst å få.

Høy vannføring

HØY VANNFØRING: Varme og snøsmelting fører til at det er mye vann i elvene som her i Driva i Trøndelag.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Skulle vært i elva

Danske Tommy Andersen, skulle vært på Grande Gaard ved lakseelva Namsen i Trøndelag nå i begynnelsen av juni.

Fredag ble det kjent at Norge har inngått en avtale med Danmark som tillater fritidsreiser fra 15. juni.

– Vi er meget glade for å få komme og har vært der i mange år, sier han.

Regjeringa har ennå ikke bestemt om svensker, finner, tyskere og andre får komme til Norge i år.

Går glipp av lakseåpningen

Avtalen som regjeringa har inngått med Danmark åpner for fritidsreiser fra 15. juni. Det innebærer at man ikke trenger å holde seg i karantene etter å ha reiser mellom Norge og Danmark.

Reiser fra Sverige og de andre nordiske landene uten karanteneplikt er fortsatt til vurdering.

– Det er veldig hyggelig for danskene, selv om de går glipp av åpningen. Danskene utgjør nok 2.500 av laksefiskerne i Norge, sier Pål Mugaas fra Norske Lakseelver.

LAKSANDAKT 2020, Trøndelag

LAKSANDAKT: Laksandakten på Grande Gaard var noe av det Tommy Andersen gikk glipp av søndag kveld på grunn av stengte grenser.

Foto: Aud Lidbom

Han tror ikke det kommer svenske fiskere i år.

– Svenskene er det nok verre med på grunn av smittesituasjonen i Sverige, som er ganske annerledes enn i Danmark og Norge. Engelskmennene tror vi nok dessverre må stå over i år. Så har vi mange finner som fisker laks. De får nok komme. Den finske smittesituasjonen er ganske lik den norske, sier Mugaas.

Pål Mugaas, Norske Lakseelver

TVILER PÅ AT SVENSKER FÅR KOMME: Kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelever, Pål Mugaas, sier at det er hyggelig at det nå er åpnet for at danske fiskere får komme til Norge fra 15. juni.

Foto: Norske Lakseelver

Kommer så snart grensa åpner

Danske Tommy Andersen gleder seg stort. Så snart det åpnes for innreise fra Danmark til Norge kjører han og noen kompiser over norskegrensa.

– Vi ankommer Norge 15. juni.

Den meldinga fikk også Anne Ovidie Hagerup på Grande Gaard:

SMS

Tekstmelding fra glad dansk laksefisker som likevel får komme til Norge om fjorten dager.

Foto: Privat

Hagerup forteller at de har vært i kontakt med flere dansker den siste tida. Som likevel kommer til Namsen denne sommeren. Det er også hun glad for. Og Tommy Andersen har bodd hos dem i mange år:

– Det er helt fantastisk å fiske i Namsen. Både naturen og hyggen, forteller han.

Mange avbestiller

Anne Ovidie Hagerup ved Grande Gaard har brukt tid i telefonen den siste tida. Laksefiskere fra Sverige, Tyskland og Frankrike avbestiller.

– Det er klart vi har mindre gjester i år enn vi pleier, sier Hagerup.

Hva sier utlendinger som ikke får komme?

– De er ikke så glade. Men de kommer i løpet av sommeren hvis de bare får komme inn i landet, forteller hun.

Mange telefoner har også Torstein Rognes fått. Han er leder for Gaula fiskeforvaltning.

– Det har vært mye dansker på telefonen de siste dagene. De har tatt godt imot nyheten om at de kan komme i midten av juni.

Hardt rammet

Årets laksesesong er i gang og varer i tre måneder. Hvert omsettes det for 1,3 milliarder kroner fra fiske, overnatting og varesalg.

Anne Ovidie Hagerup

FÅR TELEFONER FRA UTENLANDSKE FISKERE: Anne Ovidie Hagerup på Grande Gaard ved elva Namsen sier mange utenlandske fiskere har meldt fra at de ikke kommer. Mange håper å få komme i løpet av sommeren.

Foto: Privat

Anslag fra Norske Lakseelever viser at elveeiere årlig får en omsetning på vel 180 millioner bare fra utenlandske laksefiskere.

– Grunneiere i elvene driver laksefisketurisme og er like hardt rammet som andre som driver turisme i Norge. Det er vanskelig når store deler av kundemassen uteblir, sier Pål Mugaas fra Norske Lakseelver.

Årlig er det 80.000 nordmenn som fisker laks i elvene.

– Det er en god del ledig laksefiske i år. Vi håper nordmenn som fisker i Norge benytter muligheten til å fiske laks, sier han.

FIN LAKS: Laks på 12 kilo tatt i elva Bjøra av fisker Øyvind Pettersen tatt i elva lørdag. Elvene Bjøra, Drammenselva, Numedalslågen og Årdalselva åpner for fiske også i mai.

FIN LAKS: Laks på 12 kilo tatt i elva Bjøra av fisker Øyvind Pettersen lørdag. Elvene Bjøra, Drammenselva, Numedalslågen og Årdalselva åpner for fiske også i mai.

Foto: Laksebørsen